Onderzoek laat zien dat veel leidinggevenden best goed zijn in de taak- en resultaatgerichte aspecten van hun werk, maar dat de mensgerichte competenties van veel leidinggevenden vaak matig ontwikkeld zijn.

Mensgerichte competenties zijn echter hard nodig voor het onderhouden van goede relaties met medewerkers en het ontwikkelen en instandhouden van hun betrokkenheid en motivatie. Omdat leidinggeven in hoge mate mensenwerk is, is de vaststelling dat de mensgerichte vaardigheden vaak maar matig ontwikkeld zijn uiteraard zorgelijk.

Gebrekkige mensgerichte competenties vaak oorzaak van mislukken leidinggevenden 

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat uit onderzoek van McCall & Lambordo (1983) blijkt dat als leidinggevenden in hun rol mislukken, de belangrijkste verklaring hiervoor meestal ligt in gebrekkige interpersoonlijke vaardigheden. Met name gebrek aan tact en sensitiviteit, maar ook niet integer zijn of een defensieve houding hebben, blijken vaak de oorzaak te zijn van vastlopen als leidinggevende. In een blog, dat in december 2015 is geschreven, gaan we uitgebreid in op de negatieve effecten van slecht leiderschap en op hoe het kan dat slechte managers aan de macht kunnen komen en blijven. Ook geven we tips over wat je kunt doen aan slecht leiderschap en welke mogelijkheden er zijn om de kans hierop te verkleinen.

Andere oorzaak van mislukken: gebrek aan zelfbewustzijn

Ook gebrek aan inzicht in de effecten van het eigen gedrag op anderen (zelfbewustzijn), in combinatie met gebrek aan sensitiviteit, blijkt een belangrijke oorzaak van mislukken als leidinggeven te zijn (Van Velzor & Leslie;1995).

Andersom blijkt uit verschillende onderzoeken ook dat er een positieve relatie is tussen de mate waarin de leidinggevende zich bewust is van de effecten van zijn eigen gedrag en het oordeel dat hogere leidinggevenden en medewerkers hebben over de effectiviteit van de leidinggevende (Church, 1997; Church & Waclawski, 1999).

Om deze reden, maar ook omdat zelfbewustzijn een voorwaarde is om goed te kunnen reflecteren op het eigen optreden als leidinggevende en reflecteren weer kan bijdragen aan het vergroten van de effectiviteit van het eigen optreden (behouden wat goed werkt en bijstellen van gedrag en zonodig leren en verder ontwikkelen van benodigde kennis en vaardigheden), is de opzet en aanpak van MD training coaching consult niet alleen gericht op het vergroten van de mensgerichte competenties van de deelnemers aan onze leiderschapstrainingen, maar besteden we ook veel aandacht aan het vergroten van het zelfinzicht. Dit doen we onder meer met behulp van een online 360º feedback instrument en door veel persoonlijke feedback te geven gedurende onze trainingen.

Kijk hier als zou willen weten of coaching een goede optie voor je is om te werken aan het versterken van je mensgerichte competenties.

Meer blogs van Albert van Veen lezen

NIP RegisterpsycholoogAlbert van Veen, coach Nijmegen en omgeving, is registerpsycholoog NIP Arbeid & Organisatie en tevens een door het CRKBO erkende trainer voor het kort beroepsonderwijs. Sinds 1995 coacht en traint Albert medewerkers, leidinggevenden en (management)teams.

Albert is bereikbaar op 024 397 8892

 

GERELATEERD

  • Leiderschap en het belang van mensgerichte competenties voor gemotiveerde en betrokken medewerkers is in veel onderzoek bevestigd. In een recente blog heb ik interessante onderzoeksresultaten uit wetenschappelijk onderzoek op een rijtje gezet die je kunnen helpen wanneer je de motivatie en betrokkenheid van je medewerkers wilt vergroten.
  • Pestende door leidinggevenden, leidinggevenden die medewerkers intimideren, tegenspraak niet dulden, hun eigen gang gaan en soms onverantwoorde risico's nemen: destructief leiderschap komt veel meer voor dan velen van ons denken en er kunnen enorme materiële en immateriële kosten mee gepaard gaan. Lees de blog waarin beschreven wordt wat destructief en ontspoord leiderschap is, wat bijdraagt aan het ontstaan ervan en wat je kunt doen om de kans te verkleinen dat destructief leiderschap voorkomt of onnodig lang voortduurt in jouw organisatie.

Reactie toevoegen