Coaching voor leidinggevenden en medewerkers

De termen ‘coach’ en ‘coaching’ worden sinds de jaren 80 van de vorige eeuw niet meer alleen in de sportwereld, maar ook in de zakelijke context gebruikt. In de zakelijke context is coaching het helpen van mensen bij het realiseren van hun persoonlijke ontwikkeldoelen.

Inmiddels is coaching als beroep volwassen aan het worden. De brancheorganisatie NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches) speelt hierbij een belangrijke rol. De NOBCO hanteert voor coaching een beschrijving en definitie waarin wij ons erg goed kunnen vinden. Deze hebben we hieronder integraal overgenomen:

Persoonlijke coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag door:

  1. Bewustwording en persoonlijke groei;
  2. Het vergroten van zelfvertrouwen;
  3. Het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden.

Coach en gecoachte nemen ieder hun verantwoordelijkheid voor het proces. Onder gecoachte kan ook worden verstaan: een team dat als een eenheid wordt gecoacht De eerste zin beschrijft het ‘wat’ van coaching, de drie opsommingen het ‘waartoe’. De laatste regel toont iets van het ‘hoe’, geeft de belangrijkste uitgangspunten en voorwaarden aan en benadrukt de gelijkwaardigheid van coach en gecoachte.

Voor meer informatie: Wat is coaching, vragen van coaches en ontwikkeltips
Bekijk de blog
Wil je weten wat we voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met ons!
024 3978 892 info@MD-act.nl

Wat doet een coach?

De coach in de zakelijke context is vooral iemand die goed kan luisteren en die je met vragen stellen aan het denken zet. Een goede coach vertelt je niet wat het beste is, maar helpt je om uit te zoeken wat voor jou het beste is. Een goede coach is respectvol en weet je respectvol te confronteren als dit je helpt om goed uit te zoeken wat je zelf wilt en kunt en hoe je je doelen het beste kunt realiseren. Een goede coach lost je problemen niet op, maar hij helpt je daar wel bij.

Een goede coach beschikt over professionele tools, modellen en theorieën die je als coachee kunnen helpen om zaken beter op een rijtje te zetten, ervaringen anders te beoordelen of beter te begrijpen en om dingen anders te gaan doen. Een goede coach weet ook wanneer hij je met zijn kennis en vaardigheden niet kan helpen en dat een andere coach of eventueel een therapeut voor jou een betere optie is. Een goede coach beschikt over een netwerk en kan je waarschijnlijk helpen om een voor jou geschiktere coach of een goede therapeut te vinden.

Een goede coach is betrouwbaar en behandelt alles wat besproken wordt vertrouwelijk; niemand, ook niet een eventuele opdrachtgever, krijgt iets te horen over wat in het coachingstraject aan de orde is geweest. Vertrouwen en de vertrouwelijkheid zijn een belangrijke voorwaarde voor een goed coachingstraject: vaste routines, oude gewoontes en je manier van denken en doen, zijn vaak sterk verbonden met jouw ervaringen, overtuigingen, aannames, normen en soms ook zorgen of angsten. Om ‘los te komen’ van je bestaande routines en duurzaam op een andere manier zaken te benaderen of aan te pakken, is het soms ook nodig om oude ervaringen te verwerken, bepaalde overtuigingen (deels) overboord te zetten of je aannames nog eens kritisch te beoordelen. Dan kan het over zaken gaan die je bij voorkeur niet met Jan en alleman deelt.

Wat kun je verwachten van individuele coaching en teamcoaching bij MD-act?

De coaches van MD-act hebben veel werk- en levenservaring, zijn allen afgestudeerd als psycholoog of hebben een andere relevante universitaire studie afgerond. Zij hebben zich in de afgelopen jaren in het werken als coach bekwaamd door het volgen van trainingen en opleidingen op het gebied van het coachen en begeleiden van mensen.

Als je overweegt om met een coach van MD-act in zee te gaan, dan vindt altijd eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek plaats. Zo krijg je een ‘gevoel’ bij de coach en kun je bepalen of sprake is van een goede klik. De coach zal met jou jouw vraag en jouw wensen bespreken. Op die manier kan de coach zich een beeld vormen van wat er van hem verwacht wordt en of hij/zij de juiste man/vrouw is voor jou.

Op basis van het kennismakingsgesprek schrijft de coach een voorstel. Hierin beschrijft hij jouw vraag en schetst hij de manier waarop in het coachingstraject gewerkt zal gaan worden. Op basis van het kennismakingsgesprek, maar ook op basis van het voorstel, kun je geheel vrijblijvend ‘nee’ zeggen. Het moet voor jou goed voelen en helemaal in orde zijn!

Wil je regelmatig informatieve artikelen ontvangen over onderwerpen op het terrein van mens en werk?
Schrijf je nu in

Kosten coaching: € 164,25 excl. BTW

Kosten coaching zakelijke klant

De kosten voor coaching zijn € 164,25 per uur. Voorafgaand aan het coachingstraject maken we samen afspraken over het aantal sessies en de duur van de sessies.

Aftrekbaarheid van de kosten

De kosten voor coaching zijn voor werkgevers aftrekbaar. In de praktijk betekent dit dat de kosten voor coaching uitkomen op ongeveer € 80,- per uur.

Kosten coaching voor particulieren

Kijk op deze pagina voor het tarief dat wij hanteren voor particulieren.

​Liz van Velzen, Account manager at Raad voor Accreditatie, Utrecht

Albert is een coach met een scherpe blik. Hij weet complexe situaties helder te analyseren en terug te brengen tot behapbare en oplosbare uitdagingen. Hij laat zich niet van de wijs brengen door emotie en houdt strak de rode lijn in de gaten. Albert heeft verschillende gereedschappen in zijn bagage, waarop hij zijn cliënt af en toe een blik gunt, zodat de cliënt zelf inspraak heeft op hoe Albert de situatie benadert.

​Joyce Lauret, Subsidieadviseur Provincie Gelderland, Arnhem

Albert is voor mij een prima coach geweest in een moeizame periode waarin ik bijna ben vastgelopen in mijn leuke, maar erg veeleisende baan. Op een professionele manier werkten we samen aan mijn, soms wat doorgeschoten ijver. Hij liet me inzien dat niet de ander, maar ik zelf de lat zo hoog legde. Hij leerde mij om de balans te zoeken tussen moeten, werken en genieten. Ik ervaar het als heel prettig dat hij voornamelijk de oplossingen in het heden zocht. Nog steeds stap ik af en toe in mijn valkuil maar grijp dan terug op het inzicht dat Albert mij in mijzelf gegeven heeft. Je kunt stellen dat ik door de coaching van Albert in ieder geval voor mezelf, maar ik denk ook voor anderen, een prettiger mens ben geworden.