Aan de inhoud van de site kunnen geen rechten worden ontleend. MD-act is niet aansprakelijk voor het gebruik van de inhoud, noch voor enige onjuistheden daarin, noch voor de daaruit voortvloeiende feiten, omstandigheden of gevolgen.

Gebruik en verspreiding

Onze website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MD-act.