Zit ik nog wel op de juiste plek? Kan en wil ik dit werk blijven doen tot mijn 67e? Ik vind mijn werk leuk, maar de organisatie niet: wat nu? Ik twijfel of ik voor mezelf moet beginnen. Ik wil wat anders doen, maar weet niet wat. Allemaal vragen die je vaak niet zomaar beantwoordt. En als je het antwoord wel al hebt gevonden, hoe ga je daar dan mee verder?

Wil je weten wat we voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met ons!
024 3978 892 info@MD-act.nl

Een goede loopbaancoach vinden…

Als ik gebeld word door iemand die op zoek is naar een loopbaancoach, hoor ik door de vraag heen vaak een onzekerheid of aarzeling. Het is een hele stap om tot het besluit te komen dat je hulp nodig hebt bij het richting geven aan je loopbaan. En als je dan tot het besluit bent gekomen om een loopbaancoach in de arm te nemen, hoe beoordeel je dan wat een goede of minder goede professional is?

Iedereen kan zich loopcoach of loopbaanadviseur noemen

Als je even niet weet hoe je vragen rondom je baan goed moet beantwoorden, is het zinvol om je daarbij te laten ondersteunen door een loopbaanprofessional. Het begint dan natuurlijk met het vinden van een goede professional. Hoe doe je dat? Hoe weet je of iemand gekwalificeerd is voor zijn vak? En wat is een aanpak waar jij je goed bij voelt en waarvan je weet dat je er een goed resultaat mee behaalt?

Helaas kan iedereen zich loopbaanadviseur of -coach noemen. Het zijn geen beschermde beroepen. Hoe zorg je ervoor dat je uit al die duizenden adviseurs een juiste keus maakt? Mensen die ervaring hebben met een loopbaanprofessional kunnen je wel wat vertellen, maar als je geen betrouwbare referenties hebt, hoe kun je dan beoordelen of een loopbaancoach of -adviseur goed is in zijn/haar vak?

Wat kan een goede loopbaancoach?

Loopbaancoaches dienen diepgaande kennis en ervaring te hebben op het gebied van mensgerichte vakken. Zij dienen kundig te zijn op het gebied van loopbaan en arbeidsmarkt en ze moeten de noodzakelijke technieken beheersen. Tenslotte moeten ze een coachende competentie hebben, alsmede een professionele attitude.

Een loopbaanprofessional kan diagnosticeren vanuit een brede kennis van loopbanen en arbeidsmarkt. Hij kan beroepen/functies ontleden in benodigde kennis, vaardigheden en attitudes op grond van zijn kunde met betrekking tot menselijke ontwikkeling, behoeften en motieven en zijn kennis van beroepen, functies en opleidingen. Hij kan een gidsrol op de arbeidsmarkt vervullen, doordat hij op de hoogte is van de actuele sociaal economische ontwikkelingen, de trends die van invloed zijn op de werkomgeving en de hoofdlijnen van wet- en regelgeving inzake arbeidsrecht en werkeloosheids- en re-integratiemaatregelen.

Een loopbaancoach beheerst enkele psychodiagnostische methoden, is op de hoogte van de methoden en technieken die in het vak van loopbaanadvies gebruikt worden en is in staat er zelf meerdere van te hanteren. Hij heeft een uitstekende beheersing in gespreksvoering en in schriftelijke en digitale communicatie.

De gedragscompetenties die een loopbaancoach nodig heeft om effectief te kunnen coachen zijn: inlevend, communicatief, reflectief, adviserend en ondersteunend. Hij beheerst meerdere coachings-, en trainingstechnieken en is daarbij een goede luisteraar. Hij kan inspelen op onverwachte gebeurtenissen en is in staat nieuwe invalshoeken te bedenken. Hij kan planmatig en zo nodig sturend adviseren.

Het instrument van de loopbaanprofessional is hij zelf. Daarom blijft hij zichzelf ontwikkelen door middel van het lezen van vakliteratuur, het volgen van training en opleiding en door systematische reflectie, bijvoorbeeld door middel van intervisie. Hij werkt vanuit hoge ethische maatstaven, zoals neergelegd in de Noloc gedragscode. Hij stelt zich open voor professionele vernieuwing en andere benaderingswijzen. Hij is goed verbonden in een uitgebreid netwerk, maar oordeelt onafhankelijk. Hij heeft gevoel voor zingevingsvragen.

Kwaliteitsgarantie van de loopbaancoach: er is een keurmerk

In loopbaanland is op dit moment een certificerende instelling die de kwaliteit van de loopbaancoach en loopbaanadviseur beoordeelt: NOLOC (Nederlandse Orde voor Loopbaanadviseurs en Outplacement Consulenten). Hieronder beschrijf ik wat de waarde is van het keurmerk en wat je dus mag verwachten van een loopbaanprofessional die voor dit keurmerk is gecertificeerd.

Kwaliteit en ervaring van de loopbaanadviseur

Een gekwalificeerde loopbaanprofessional beschikt over beroepsspecifieke kennis en ervaring, werkt vanuit een helder beroepskader, volgens een heldere gedragscode, en investeert in de eigen deskundigheidsbevordering. Loopbaanprofessionals die de titel en het keurmerk Noloc erkend loopbaanprofessional dragen, hebben aangetoond dat zij aan deze kwalificatie-eisen voldoen.

NOLOC toetst de professional op deskundigheid, ervaring en kwaliteit van werken. Ook stimuleert NOLOC zijn of haar verdere ontwikkeling, zodat de loopbaancoach zijn deskundigheid up to date houdt.

De deskundigheid van de loopbaancoaches en -adviseurs wordt gegarandeerd door de inzet van getrainde Register Loopbaanprofessionals, de mentoren. Zij toetsen de kandidaten onder voorzitterschap van een onafhankelijke hoogleraar. In deze toetsing legt een loopbaanprofessional verantwoording af over de afgelopen 3 jaren van zijn beroepsuitoefening, zowel wat betreft zijn ervaring, als ook de kennis die hij heeft opgedaan met scholing en training. Een loopbaanprofessional met een NOLOC-certificering heeft aangetoond dat hij of zij vakbekwaam is.

Noloc Erkend Register Loopbaanprofessionals zijn gecertificeerd en mogen de beschermde titel RL voeren.

Voor een overzicht van alle gecertificeerde loopbaanprofessionals, klik hier.

Er worden aan deze certificering hoge eisen gesteld volgens de norm ISO/IEC 17024. De Raad voor Accreditatie ziet scherp toe op de hoge kwaliteitseisen en op de vaststaande procedures en reglementen.

 

 

 

Wil je regelmatig informatieve artikelen ontvangen over onderwerpen op het terrein van mens en werk?
Schrijf je nu in

Vrijblijvend kennismaken?

 

Interesse in een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een loopbaancoach of loopbaanadviseur? Neem dan contact op met ons.

Zoek je naar een loopbaancoach? Bel ons direct
024 3978 892 info@MD-act.nl

Tags: Loopbaan

Mariëlle Damoiseaux op 4 december 2018
NIP-Registerpsycholoog | MD assessment coaching training

Mariëlle Damoiseaux, coach Nijmegen en omgeving, is registerpsycholoog NIP Arbeid & Organisatie en tevens NOLOC-gecertificeerd loopbaancoach. Sinds 1988 is Mariëlle werkzaam als assessmentpsycholoog, coach en loopbaancoach. Lees verder

MD-act biedt trainingen en coaching door heel Nederland
Bekijk alle blogs van Mariëlle Damoiseaux

GERELATEERD

  • Wanneer je op zoek bent naar een coach die je kan helpen bij het werken aan (werkgerelateerde) problemen, kun je tegen hetzelfde probleem aanlopen als bij je zoektocht naar een loopbaancoach. Hierover schreef Albert van Veen de blog Ik zoek een coach met daarin concrete tips voor het vinden van een goede coach en een handige checklist die je bij je zoektocht kunt gebruiken.
 

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.