NIP geregistreerd: wat houdt dat in?

Het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologie) is de beroepsvereniging voor psychologen. Wij zijn daarbij aangesloten en geregistreerd als Arbeids- en organisatiepsychologen.

Het NIP stelt eisen aan het lidmaatschap. Als vanzelfsprekend moet je zijn afgestudeerd als psycholoog. Daarnaast worden eisen aan je vakbekwaamheid gesteld: je moet voldoende werkervaring hebben en door opdrachtgevers goed zijn beoordeeld.

Om NIP geregistreerd te blijven, moet je voortdurend investeren in je ontwikkeling door het volgen van geaccrediteerde trainingen en opleidingen. 

NIP geregistreerd: wat heb jij daaraan?

Het feit dat wij NIP geregistreerd zijn, geeft je de garantie dat onze professionaliteit van een goed niveau is: wij voldoen aan de eisen die onze beroepsvereniging aan ons stelt en investeren frequent in het op peil houden van onze kennis en vaardigheden. Bij elke herregistratie wordt onze vakbekwaamheid opnieuw getoetst.

Een ander voordeel van onze NIP registratie voor jou is, dat wij ons daarmee ook hebben verbonden aan de Beroepscode voor psychologen en daarmee vallen onder het tuchtrecht van het NIP. Wanneer jij een klacht hebt over onze dienstverlening en daar met ons niet naar tevredenheid uitkomt, kun je daarover een klacht indienen bij een onafhankelijke tuchtcommissie. Deze tuchtcommissie gaat toetsen of wij ons hebben gehouden aan de professionele standaarden en de daarbij behorende regels en procedures.

Contact?

Heb je vragen, of wil je vrijblijvend kennismaken? Bel ons op: 024 3978 892. Mailen kan natuurlijk ook: info@md-act.nl