​Assessment

Ontwikkelmogelijkheden en vragen omtrent iemands potentieel zijn goed te onderzoeken met een ontwikkelassessment.
In selectie- en benoemingsprocedures gebruiken we selectie assessment. Daarmee schatten we iemands geschiktheid in en de match met een functie of rol. Bij reorganisaties zijn assessments vaak onderdeel van het beoordelingsproces voor een nieuwe functie of ze vormen de start van een ontwikkeltraject. Psychologisch onderzoek is in te zetten als korte screening bij instroom. Bij team- en ontwikkelvragen gebruiken we 360 graden feedback.
​Groepsassessment doen we in MD-trajecten en om teamfunctioneren of -stijl in kaart te brengen.

Coaching

Individuele coaching is begeleiding op maat. Coaching is in te zetten bij leiderschapsontwikkeling, als onderdeel van MD-trajecten, als ondersteuning in een persoonlijk ontwikkelingstraject, bij competentieontwikkeling, als ondersteuning bij re-integratie. Gedurende een coachingstraject kunnen verschillende thema’s aan de orde komen, zoals communicatieve vaardigheden, leiderschap, stressmanagement, conflicthantering en effectiviteit van beïnvloeding.

Teamcoaching zetten we bijvoorbeeld in bij samenwerkingsvragen.

Loopbaanadvies

In de huidige arbeidsmarkt is life time employment niet meer de norm. In onze loopbanen zijn er vaker momenten waarop we opnieuw een keuze moeten maken: leiding geven of niet? Doorgroeien, van werkgever switchen? Soms is het geen keuze, maar noodzaak, omdat de organisatie reorganiseert, inkrimpt of je in je bestaande baan niet (meer) goed uit de verf komt. Bezinning en reflectie op je loopbaan en werkplek is dan nodig. MD-act geeft advies en begeleiding bij persoonlijke loopbaanvragen en helpt je om keuzes te maken en in actie te komen.

Trainingen op maat

MD-act biedt maatwerktrainingen op een breed terrein. Wij leveren geen standaardaanpak. We gaan pas van start als je zeker weet dat onze training nauw aansluit op jullie situatie en doelen. Als input voor een teamtraining kunnen wij een groepsassessment uitvoeren. Wij adviseren je over hoe je transfer van het geleerde naar de praktijk kunt bereiken en richten het trainingstraject daar op in.

Open trainingen

Met onze open inschrijvingstrainingen bieden wij op veel vragen op het gebied van persoonlijke effectiviteit, leiderschap en HR-instrumenten een passend antwoord. Omdat wij werken met kleine trainingsgroepen (maximaal 8 deelnemers) hebben wij de ruimte om voldoende aandacht te besteden aan de persoonlijke vragen en praktijksituaties van onze deelnemers.

Trainingsagenda

Schrijf je in voor een van onze open trainingen.