HR of personeelsbeleid is al lang niet meer enkel de verantwoordelijkheid van de P&O professional of de HR manager. Leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor (delen) uit het HR beleid en werken daarin nauw samen met de HR business partner of de P&O-adviseur.

In onze trainingen richten wij ons op die elementen van het HR-vak waarin de leidinggevende en de HR professional elkaar nadrukkelijk ontmoeten: het selecteren van medewerkers, de zorg voor een juiste beoordeling van het functioneren en het bevorderen van de ontwikkeling van medewerkers, het ondersteunen bij loopbaanontwikkeling van medewerkers en het omgaan met ziekte en re-integratie. Niet alle thema’s worden nu in een open trainingsvariant aangeboden, maar in company biedt MD-act training en advies aan organisaties die op deze thema’s willen ontwikkelen en professionaliseren.

Selectiegesprekken voeren met de STAR R

Herken veel gemaakte beoordelingsfouten. Leer beoordelen op de relevante competenties en werken met de STAR R methode (ORCWE = Observeren, Registreren, Classificeren, Waarderen, Evalueren). Leer wat goede vragen zijn. Uitgebreide mogelijkheden om intensief te oefenen met een professionele trainingsacteur.


Lees meer