Opzet

 • Telefonische intake over jouw leerdoelen.
 • Twee trainingsdagen van 09:00 tot 17:00 in een periode van drie weken.
 • Online 360° feedback scan.
 • Veel ruimte voor jouw persoonlijke vragen en eigen casuïstiek.
 • De mogelijkheid om tijdens de training Situationeel Leidinggeven intensief te oefenen met een professionele trainingsacteur.
 • Gerichte huiswerkopdrachten om met het geleerde aan de slag te gaan.

Inhoud

Wat komt aan bod in de training:

 • Leren kennen van je eigen voorkeursstijl van leidinggeven.
 • De voor- en nadelen van jouw voorkeursstijl.
 • De verschillende stijlen van leidinggeven die Hersey en Blanchard onderscheiden en de situaties waarin deze het meest effectief zijn.
 • Leidinggeven aan medewerkers die wel willen, maar niet kunnen.
 • Leidinggeven aan medewerkers die wel kunnen, maar niet willen.
 • Schakelen tussen bij de hand nemen, stimuleren, ondersteunen en ruimte laten, met als doel om je medewerkers optimaal te ontwikkelen.
 • Schakelen tussen grenzen stellen, druk opvoeren en eventueel het opbouwen van een functioneringsdossier bij blijvend disfunctioneren.

Albert van Veen

Wil je weten wat we voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met ons!
024 3978 892 info@MD-act.nl

Kosten

Prijs tweedaagse training: € 1.076,00 inclusief locatie, koffie, thee en 2 X lunch en materialen, exclusief BTW.

Tevredenheidsgarantie: als je je inschrijft voor de training Situationeel leidinggeven en je bent achteraf niet tevreden, krijg je van ons geen factuur!

In company

De tweedaagse training Situationeel Leidinggeven bieden wij ook ‘in company’ aan. In overleg passen wij de inhoud en aanpak aan jullie wensen aan. Neem voor een passend aanbod contact op met de trainer, Albert van Veen: 024 3978 892.

Albert verzorgt de training Situationeel Leidinggeven ruim 20 jaar. Eerst als trainer bij Philips, daarna bij Management Opleidingen van GITP en sinds 2007 als zelfstandig gevestigde trainer/coach bij MD-act.

Contact

Ben je geïnteresseerd en wil je meer informatie, of een vrijblijvende afspraak maken om door te praten over de inhoud en mogelijkheden, neem dan contact op. Wij zijn bereikbaar op 024 3978 892.

Een mail sturen kan natuurlijk ook: info@MD-act.nl

Situationeel leidinggeven

Jouw impact als leidinggevende vergroten

Registerpsycholoog NIP

Albert is Registerpsycholoog arbeid en organisatie NIP.

Als je voldoet aan de eisen die het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) stelt aan je professionaliteit als arbeids- en organisatiepsycholoog en aan de frequentie waarmee je investeert in je kennis en vaardigheden, mag je je registerpsycholoog arbeid en organisatie noemen. Bij elke herregistratie wordt je vakbekwaamheid opnieuw getoetst.

Albert is ook een door het CRKBO erkende trainer voor het kort beroepsonderwijs. Sinds 1995 coacht en traint Albert medewerkers, leidinggevenden en (management)teams.

Situationeel leidinggeven

Onderzoek toont overtuigend aan dat er niet één beste stijl van leidinggeven is. Wat de beste stijl is, is afhankelijk van de situatie. Vandaar de term ‘situationeel leidinggeven’ voor veel leiderschapsmodellen. Wanneer je leidinggeeft, kun je dus niet volstaan met jouw ‘standaardaanpak’ voor alle situaties. Maar hoe beoordeel je nu wat een goede aanpak is? Daar is door veel onderzoekers en managementgoeroes over nagedacht en er zijn boekenkasten vol geschreven. een simpel antwoord is dus niet te geven.

Model van Hersey en Blanchard

Ook Hersey en Blanchard hebben een visie ontwikkeld over hoe je het beste situationeel kunt leidinggeven. Deze visie is in de afgelopen tientallen jaren de basis geweest van veel leiderschapstrainingen. Naar het oordeel van Hersey en Blanchard moet een leidinggevende zijn stijl van leidinggeven steeds opnieuw afstemmen op een van de vier niveaus van taakbekwaamheid van een individuele medewerker. Dit afstemmen moet je doen gegeven de taak of opdracht die een medewerker op dat moment vervult. Omdat bij een medewerker sprake kan zijn van wisselende niveaus van taakbekwaamheid, afhankelijk van waar hij mee bezig is, kan ook de leiderschapsstijl bij deze ene medewerker steeds weer anders moet zijn.

Wil je regelmatig informatieve artikelen ontvangen over onderwerpen op het terrein van mens en werk?
Schrijf je nu in

Elk leiderschapsmodel is een versimpeling van de werkelijkheid

Het situationeel leiderschapsmodel van Hersey en Blanchard is (net als elk ander model) een versimpeling van de werkelijkheid: er zijn bij medewerkers uiteraard niet slechts vier niveaus van taakbekwaamheid te onderkennen. En naast taakbekwaamheid zijn er veel meer factoren die een rol kunnen of moeten spelen bij het bepalen van welke aanpak je als leidinggevende in individuele gevallen zou moeten kiezen. De werkelijkheid is simpelweg te complex om zich door een model te laten vangen. Met alleen of vooral de vier stijlen van leidinggeven die Hersey en Blanchard kennen en/of gebruiken, kom je als leidinggevende dus tekort. Wel leert mijn ervaring dat het kunnen hanteren van de bril van Hersey en Blanchard je absoluut inzicht biedt in uiteenlopende situaties waar je als leidinggevende tegenaan kunt lopen en je kan helpen om een weloverwogen keuze te maken voor een bepaalde aanpak. Het is naar mijn oordeel dus een goed stuk gereedschap voor leidinggevenden. Maar je hebt daarnaast ook ander gereedschap nodig.

Goed leiderschap: meervoudig kijken

Om je als leidinggevende te helpen om vanuit verschillende perspectieven te kijken naar wat situaties van jou als leidinggevende vragen, besteden wij in onze training situationeel leidinggeven niet alleen aandacht aan het model van Hersey en Blanchard. We staan ook stil bij de verschillen tussen transformationeel en transactioneel leiderschap en de redenen die er zijn om je vooral te laten inspireren door de uitgangspunten van transformationeel leidinggeven. Ook besteden we kort aandacht aan het leiderschapsmodel van Quin. Binnenkort kun je hieronder een toelichting vinden op de transformationele en transactionele leiderschapsstijl en een beschrijving van het Quin-model.

Wil je meer informatie over onze training situationeel leidinggeven? Neem dan contact op met ons!
024 3978 892 info@MD-act.nl
Geen evenementen gevonden!
De training Situationeel Leidinggeven richt zich op leidinggevenden die weten dat hun effectiviteit mede bepaald wordt door met hun leiderschapsstijl aan te sluiten bij het ontwikkelingsniveau en de behoefte van hun afzonderlijke medewerkers en die deze vaardigheid willen versterken.
 • Je krijgt inzicht in jouw persoonlijke voorkeursstijl.
 • Je leert jouw leiderschapsstijl af te stemmen op het taakbekwaamheidsniveau van jouw medewerkers.
 • We staan uitgebreid stil bij het thema ‘motivatie’: hoe kun je eraan bijdragen dat medewerkers gemotiveerd blijven? Hoe kun je ervoor zorgen dat de kans groot is dat je demotivatie in een vroeg stadium ontdekt? Welke mogelijkheden heb je om zo effectief mogelijk om te gaan met demotivatie?
 • Je hebt intensief geoefend met een professionele trainingsacteur op basis van jouw eigen praktijkvragen.
 • Je formuleert uw eigen concrete voornemens en doelen waarmee je na de training in de praktijk aan de slag zult gaan.

Twee dagen van 09:00 tot 17:00 verspreid over 3 weken.

Programma 1e dag

Inleiding

 • Korte toelichting op het programma en de werkwijze

Leerdoelen

 • Met elkaar in gesprek over wat de persoonlijke leerdoelen zijn

Leiderschapsstijlen: situationeel leidinggeven

 • Persoonlijke voorkeursstijl
  • Inzicht in je persoonlijke voorkeursstijl
  • Kwaliteiten en risico’s van jouw voorkeursstijl
 • Model van Hersey en Blanchard
  • Kennismaken met het situationeel leiderschapsmodel van Hersey en Blanchard
  • Op basis van het situationeel leiderschapsmodel het taakbekwaamheidsniveau van je medewerkers in kaart brengen en onderzoeken:
   • In hoeverre sluit mijn leiderschapsstijl aan bij het taakbekwaamheidsniveau van mijn medewerkers?
   • Hoe kan ik, waar nodig, mijn stijl van leidinggeven beter laten aansluiten bij het taakbekwaamheidsniveau van mijn verschillende medewerkers?
 • Individuele casuïstiek
  • Welke medewerkers zijn soms lastig voor jou in je rol als leidinggevende en wat heb je nodig om hiermee adequaat om te gaan?
 • Gedemotiveerde medewerkers
  • Met het model van Hersey en Blanchard dieper ingaan op het ontstaan van demotivatie onder medewerkers
  • Wat is nodig om demotivatie te voorkomen?
  • Als demotivatie toch is ontstaan; hoe kun je hiermee goed omgaan?

Programma 2e dag

Oefenen

 • Op basis van eigen lastige praktijksituaties oefenen met een professionele trainingsacteur

Afronden

 • Jouw persoonlijke doelstellingen en voornemens bepalen
 • Plannen maken waarmee je voor jezelf optimale ondersteuning op je werkplek kunt regelen bij het in de praktijk brengen van je doelstellingen en voornemens

De opzet van de training Situationeel Leidinggeven is als volgt:

 • Persoonlijke intake per telefoon, via FaceTime of met Skype: wat zijn precies je leerwensen en welke ontwikkeling op de werkplek wordt verwacht? Voorafgaand aan de training kan een competentiegericht online 360° feedbackinstrument worden ingezet (in de prijs inbegrepen).
 • Tussen de eerste en de tweede trainingsdag een telefonische evaluatie: hoe verloopt het toepassen van het geleerde tot nu toe en waaraan moet op de laatste trainingsdag aandacht worden besteed?
 • Twee maanden na afloop evalueert de trainer op de werkplek de training met de deelnemer en zijn leidinggevende: welke ontwikkeling heeft plaatsgevonden en hoe kan deze worden vastgehouden? Welke ontwikkeling is nog gewenst of nodig en wat zou ondersteunend kunnen zijn bij het hieraan verder vorm geven?

Frank, Samensteller Nieuws, Omroep West, Den Haag

Mijn traject bij Albert heeft mijn managementskills flink verbeterd. Hij houdt een spiegel voor, is eerlijk en open en kan hard zijn zonder respectloos te worden. Dat is precies wat je nodig hebt wanneer je werkt aan je persoonlijke ontwikkeling.