In zelfsturende teams worden, net als in andere teams, besluiten genomen. In klassiek aangestuurde teams, waar een coördinator, teamleider of manager de scepter zwaait, worden besluiten vaak door de leidinggevende genomen. In veel gevallen wordt er dan sympathiek ‘ja’ geknikt, en soms ook ‘ja’ gedaan, maar lang niet altijd. Het stilzwijgen van de meerderheid duidt helemaal niet op gezamenlijk genomen besluiten.

Het belang om er samen uit te komen is in zelfsturende teams groot, omdat er geen leidinggevende is die de knopen doorhakt. Daarnaast is het uitermate bevredigend voor teams als ze merken dat ze besluitvaardig zijn én dat beslissingen in goede dialoog en met heldere afwegingen tot stand komen. 

Teams hebben baat bij inzicht in de succesfactoren die helpen bij gezamenlijk besluiten nemen. En dat er verschillende stadia in het proces te onderscheiden zijn. En dat een diversiteit aan rollen niet zozeer tot meningsverschillen hoeft te leiden, maar heel goed als toegevoegde waarde kan gelden.

Inhoud

In deze eendaagse training krijgen deelnemers zicht op processen van informatieverwerking en besluitvorming en hoe daarin een team in de breedte kan participeren en succesvol zijn. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Informatieverwerking; proces en biases (vertekeningen van de werkelijkheid)
  • Fasen van besluitvorming
  • Techniek van vergaderen: inhoud, procedure, proces
  • Rollen en randvoorwaarden om gezamenlijk besluiten te nemen (waarderend perspectief, openheid, toetsen en prikkelen)
  • Oefening in besluitvorming met de hele groep

Kosten open inschrijving

Prijs eendaagse training: € 452,50 inclusief locatie, koffie/thee/lunch en materialen, exclusief BTW.

Kosten teamtrainingen

Als je je als team inschrijft voor deze training, bedragen de kosten € 1.550,00 inclusief het trainingsmateriaal en exclusief de BTW.
De kosten voor het verblijf zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Tevredenheidsgarantie: of je je nu inschrijft voor de open inschrijving training, of ons inhuurt voor een in company uitvoering, in beide gevallen geldt dat wij geen factuur sturen als je niet tevreden bent over de training.


Contact

Ben je geïnteresseerd en wil je meer informatie of een vrijblijvende afspraak maken om door te praten over de inhoud en mogelijkheden, neem dan contact op. Wij zijn bereikbaar op 024 397 8892.

Een mail sturen kan natuurlijk ook: info@md-act.nl

Trainers

Albert van Veen


Training beter leren communiceren

Dick Onvlee


Training beter leren communiceren

René Ravenhorst


Training beter leren communiceren

Agenda

Er zijn op dit moment geen trainingen ingepland.