Zelfsturing is een mooi concept, maar het vraagt veel van het management, het team en de leidinggevenden om dit te realiseren.

In de praktijk zien wij veel leidinggevende bij het proces richting zelfsturing worstelen met vragen en dilemma’s als:

 • Als het team eindverantwoordelijk wordt voor veel zaken die op mijn bordje lagen, wat is dan nog mijn rol en bijdrage?
 • Ik ben als leidinggevende ‘opgevoed’ met controle en beheersing als belangrijke uitgangspunten. Nu moet ik loslaten en erop vertrouwen dat het zonder mijn bemoeienis ook allemaal goed komt! 
 • Hoe ga ik om met het feit dat ik zeker/misschien overbodig word wanneer mijn team(s) volkomen zelfsturend zijn geworden?
 • Wanneer is mijn team eraan toe om bepaalde verantwoordelijkheden van mij over te nemen? Of moet ik ze ‘in het diepe’ gooien?
 • Wat doe ik als ik zie dat de kwaliteit van het werk of bijvoorbeeld de sfeer of de veiligheid binnen het team te lijden hebben? Moet ik dan op mijn handen blijven zitten, of heb ik nog een rol en verantwoordelijkheid?
 • Een team coachen naar zelfsturing, hoe doe ik dat?
 • Het management blijft mij aanspreken op de prestaties van het team; hoe ga ik daar mee om?
 • De regels en procedures zijn (nog) niet afgestemd op de zelfsturing van de teams;  hoe ga ik daar mee om?
 • De organisatie heeft gekozen voor zelfsturende teams. Tegelijkertijd is de managementstijl binnen onze organisatie nogal top-down. Hoe stel ik dit op een goede manier aan de orde? 

Herken je bovenstaande vragen en dilemma’s? Dan is onze training ‘Loslaten vanuit vertrouwen’ misschien iets voor jou.

Inhoud

In de training is er alle ruimte voor de vragen en dillema’s van de deelnemers. We besteden we in elk geval aandacht aan de volgende thema’s: 

 1. Loslaten, ben ik er klaar voor?

Je medewerkers kunnen er aan toe zijn om geleid te worden op basis van vertrouwen, maar jij kunt pas vanuit vertrouwen loslaten en delegeren wanneer jij daar ook zelf aan toe bent. Voor veel leidinggevenden geldt echter, dat zij zijn gaan leidinggeven vanuit een zekere behoefte aan invloed/macht. Daarnaast voelen veel leidinggevenden ‘druk van boven’ om controle uit te oefenen en bij te sturen; zij zijn immers eindverantwoordelijk en zij worden er op aangesproken wanneer het team niet de resultaten levert die worden verwacht.
In de training besteden we aandacht aan wat persoonlijke dilemma’s, neigingen en behoeften kunnen zijn die tijdig en vanuit vertrouwen loslaten in de weg zitten. We onderzoeken ze op vragen als:

 1. Zijn de belemmeringen of dilemma’s die ik ervaar reëel, of zeggen ze vooral iets over mijzelf?
 2. Als het reële belemmeringen zijn, hoe ga ik daar dan mee om in relatie tot mijn team en in mijn organisatie?
 3. Als de belemmeringen vooral iets zeggen over mijzelf, wat kan ik dan doen om er minder of geen last meer van te hebben?
 1. Loslaten, is het team er klaar voor?

In de training behandelen wij een praktisch model waarin de verschillende ontwikkelfasen van een team worden beschreven en ook de activiteiten die je als leidinggevende in elke fase zou moeten vervullen om de teamontwikkeling te faciliteren.

Op basis van de feitelijke situatie in jouw team maak je een begin met een ontwikkelplan op maat. We bespreken met elkaar de vragen en dilemma’s die je daarbij tegenkomt.

 1. Loslaten, is de organisatie er klaar voor?

We inventariseren met elkaar de belemmeringen richting meer zelfsturing die iedereen ervaart binnen zijn eigen organisatie. Vervolgens bespreken we met elkaar hoe ieder daar in wijsheid mee kan omgaan.

Kosten open inschrijving

Prijs eendaagse training: € 452,50 inclusief locatie, koffie/thee/lunch en materialen, exclusief BTW.

Kosten teamtrainingen

Als je je als team inschrijft voor deze training, bedragen de kosten € 1.550,00 inclusief het trainingsmateriaal en exclusief de BTW.
De kosten voor het verblijf zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Tevredenheidsgarantie: of je je nu inschrijft voor de open inschrijving training, of ons inhuurt voor een in company uitvoering, in beide gevallen geldt dat wij geen factuur sturen als je niet tevreden bent over de training.


Contact

Ben je geïnteresseerd en wil je meer informatie of een vrijblijvende afspraak maken om door te praten over de inhoud en mogelijkheden, neem dan contact op. Wij zijn bereikbaar op 024 397 8892.

Een mail sturen kan natuurlijk ook: info@md-act.nl

Trainers

Albert van Veen


Training beter leren communiceren

Dick Onvlee


Training beter leren communiceren

René Ravenhorst


Training beter leren communiceren

Agenda

Er zijn op dit moment geen trainingen ingepland.