Groepsassessment: teamsamenwerking in de praktijk onderzoeken

  • Als MT slagen we er niet goed in tot een gedragen besluitvorming te komen. We doen ons best, maar het blijven op zijn best compromissen. Hoe komt dat en hoe kunnen we ons ontwikkelen, als team en individueel?

  • In ons ontwikkelteam zijn we heel lang bezig met creatieve ideeën bedenken, maar er komt weinig concreets uit. Waar zit hem dat in en hoe kunnen we samen meer resultaat boeken?

  • Het accountteam van klant X is net nieuw samengesteld. We willen graag met het team samen een beeld krijgen van de kwaliteiten van alle leden en hoe zij ieder het beste hun rol kunnen invullen binnen het team.

Assessment wordt meestal toegepast voor individuele vragen. De assessment center methode is daarnaast ook goed in te zetten voor teambeoordeling. Bijvoorbeeld als er vragen zijn over de teamsamenwerking, vergaderkwaliteiten, kwaliteit van besluitvorming of teamrollen. MD-act maakt groepsassessments op maat. We zetten daarbij meerdere assessoren in, waar mogelijk uit de organisatie van de klant.

Het ontwikkelen van een groepsassessment doen we in nauw overleg met de opdrachtgever. Vooraf trainen wij de assessoren en cases stemmen we goed af op de organisatiecultuur en branche.

Belangrijke voorwaarden voor een succesvol groepsassessment zijn, net als bij een individueel assessment programma, dat de vraag helder en acceptabel is voor de deelnemers. De terugkoppeling gebeurt deels individueel en deels groepsgewijs.

Voor wie

Een groepsassessment is geschikt als onderdeel van Management Development trajecten, als hulpmiddel bij het onderzoeken en verbeteren van teamsamenwerking en als feedbackinstrument voor (management) teams. Het is in onze optiek niet geschikt voor de beoordeling van individuele geschiktheidsvragen. Het in een groepsassessment plaatsen van kandidaten die elkaars concurrent zijn voor een en dezelfde functie roept onnodige competitie en rivaliteit op en komt de resultaten niet ten goede.

Resultaten

De rapportage van een groepsassessment is deels individueel (per deelnemer) en deels groepsgewijs. De uitkomsten van het assessment zijn zeer goed te gebruiken als input voor een teamontwikkelingstraject of maatwerk training. Het assessment is dan de start van het ontwikkeltraject. Daarbij passend kan MD-act een training op maat ontwikkelen en uitvoeren.

Roely Molendijk, Directeur HR, Pro Persona GGZ, Wolfheze

Pro Persona werkt nu een aantal jaren intensief samen met MD-act. Mariëlle en haar collega’s doen voor ons alle selectie- en ontwikkelassessements en diverse coachingstrajecten. Dit alles naar volle tevredenheid.

Wij vinden MD-act onderscheidend in de innovatieve aanpak, het maatwerk en de servicegerichtheid. Een assessment is nooit zomaar een assessment, maar wordt goed voorbereid door verkenning van de betreffende functie in de Pro Persona context. De input daarbij van MD-act helpt onszelf ook bij het aanscherpen van het profiel. De voorlichting over het assessment, de uitvoering en de rapportage worden hoog gewaardeerd, zowel door medewerkers als door Pro Persona als opdrachtgever. Mariëlle is voor mij persoonlijk een fijne samenwerkingspartner, die flexibel inspeelt op de vraag en altijd bereid is om mee te denken en deskundig advies te geven. Ik ervaar bij haar een grote betrokkenheid bij Pro Persona en dat is heel prettig.