Selectie assessment: de juiste persoon op de juiste plaats

  • Uit onze selectieprocedure komt een kandidaat naar voren die niet helemaal op het profiel van de vacature past. Wat zijn de risico’s als we hem of haar toch aannemen?
  • Kan deze medewerker de leidinggevende functie aan die we vacant hebben en wat moeten we doen om hem ontbrekende vaardigheden te leren?
  • Is deze persoon geschikt voor de vacature die wij hebben?

Je moet beslissen over de aanstelling, promotie of een andere carrièrestap van een medewerker of sollicitant. Daarbij wil je weten of de competenties van die persoon op het gewenste niveau zijn en waar de risico’s en de doorgroeimogelijkheden liggen. MD-act ondersteunt bij de beslissing met individuele en op maat gemaakte selectie assessmentprogramma’s. We benoemen het risico op een mismatch en adviseren over hoe dat risico verkleind kan worden. Dat doen we met aandacht en respect voor de deelnemer. 

Aanpak

Voor een selectie assessment vindt er altijd een voorbespreking plaats met de opdrachtgever. Daarin onderzoeken we goed wat de functie of positie vraagt en hoe dat in een assessment getoetst kan worden. We willen graag weten wat de kritische succesfactoren voor de functie zijn en wat de mogelijke afbreukrisico’s zijn.

Het assessment zelf richten we op maat in. De deelnemer ontvangt van ons duidelijke informatie over hoe die het assessment kan voorbereiden en wat de vraagstelling is. Op de dag zelf krijgt de deelnemer al meteen feedback op testresultaten en simulaties. We vragen hem of haar ook om zelf te reflecteren op testresultaten, stijl en gedrag. Onze feedback is eerlijk en objectief.

Het assessment rapport bespreken we eerst met de deelnemer. Pas als die toestemming geeft voor rapportage gaat een rapport naar de opdrachtgever. Daarin is altijd ruimte voor een schriftelijke reactie van de deelnemer. 

Voor wie

Het selectie assessment is geschikt voor de ondersteuning bij selectie van mensen voor functies op uiteenlopende niveaus en in allerlei branches. Het heeft vooral toegevoegde waarde voor functies waarin gedrag of competenties, meer nog dan aanwezige kennis, het cruciale verschil maken tussen succesvol of effectief opereren en niet.

Resultaten

Een selectie assessment geeft een duidelijk beeld van de kwaliteiten en minder sterke punten van een kandidaat voor een bepaalde functie. De mix van kwaliteiten en aandachtspunten in relatie tot de beoogde functie leidt tot een duidelijk, maar ook genuanceerd advies. Daarin geven we zowel een inschatting van de risico’s bij aanstelling als de mogelijkheden om de kandidaat na aanstelling optimaal te begeleiden om het risico op een mismatch zo klein mogelijk te houden.

Meestal roept ons beeld herkenning op bij de deelnemer. Als het oordeel dat we geven niet (helemaal) matcht met het eigen zelfbeeld kan dat soms wel een harde confrontatie zijn. Maar ook dan is het assessment vaak een aanleiding om dat beeld of de eigen aspiraties bij te stellen en het advies helpt de deelnemer om zelf een goede afweging te maken over het aanvaarden van een functie.

Meer informatie in onze blog “Assessment voorbereiden: wat kun je doen?”
Bekijk

Annemieke van Steen, HR Manager, Pivoton, Ede

Mariëlle, wij zijn beiden erg positief over het traject, zowel over het verloop van de afspraken, de dag zelf en alsook over de inhoudelijke terugkoppeling:

  • Jouw flexibiliteit, het meedenken, het verplaatsen en het verschuiven en de uiteindelijke afspraakbevestigingen getuigen van flexibiliteit en het makkelijk kunnen schakelen. Erg prettig!
  • In je inhoudelijke terugkoppeling laat je zien dat het een ‘op maat advies’ is waarbij standaardteksten (die je meestal wel ergens terugleest) achterwege zijn gelaten. Je hebt daar waar nodig nuance aangebracht en daarmee de rol ook duidelijk weten te vertalen naar de benodigde competenties.
  • R. zelf heeft het assessment als pittig, maar ook zeker als heel leuk, ervaren. “De dag was goed verzorgd”, aldus R.

Anouk van der Vliet

Mariëlle, dank voor de manier waarop je me hebt begeleid en met me hebt gesproken op de dag, en hoe je dit onderbouwd en met zorgvuldigheid terugkoppelt in het verslag.