Home Archieven voor Albert van Veen
Snel geïrriteerd

Snel geïrriteerd

Iedereen is weleens geïrriteerd? Dat is niet gek: irritatie en daaruit voortvloeiende boosheid maken deel uit van de normale set van menselijke emoties.

Online coaching

Online coaching

Online coaching heeft voordelen ten opzichte van face-te-face coaching: je hoeft er niet voor te reizen en je kunt de coachingsgesprekken voeren in een voor jou vertrouwde ruimte. Nu, met het Coronavirus dat rondwaart, komt er nog een voordeel bij: je neemt met online coaching niet het risico dat je onderweg of door je coach wordt besmet.

Hoe word je gelukkig

Hoe word je gelukkig

Gelukkig zijn is voor mensen belangrijk. Wij hechten daar zo veel waarde aan, dat streven naar geluk zelfs als grondrecht is vastgelegd in verdragen van de rechten van de mens (Algemene Vergadering Verenigde Naties, resolutie 65/309, 2011). Het doen van pogingen om gelukkig te worden is dus zelfs als recht opeisbaar. Dat is natuurlijk mooi, maar hoe doe je dat, gelukkig of gelukkiger worden.

Inspirerend leiderschap: hoe inspirerend vinden leidinggevenden zichzelf?

Inspirerend leiderschap: hoe inspirerend vinden leidinggevenden zichzelf?

Medewerkers motiveren en inspireren: veel leidinggevenden zien daar voor zichzelf een belangrijke rol weggelegd. En terecht: de invloed van de leidinggevende op motivatie en betrokkenheid blijkt erg groot te zijn. Maar hoe goed doe je het nu als leidinggevende op de competenties die nodig zijn om een inspirerende en motiverende leidinggevende te zijn? En op welke aspecten zou je je misschien moeten verbeteren?

Onzeker op het werk

Onzeker op het werk

Zelfvertrouwen op het werk is een voorwaarde om je werk met plezier te doen. Onzeker zijn kan ten koste gaan van je werkprestaties. Omdat te weinig zelfvertrouwen het aangaan van nieuwe uitdagingen in de weg kan zitten, kan het er zelfs toe leiden dat je niet uit je loopbaan haalt wat je zou willen en kunnen.

Herstellen van burn-out: wat maakt dit makkelijker?

Herstellen van burn-out: wat maakt dit makkelijker?

Burn-out herstel is een moeizaam proces dat langer duurt naarmate de burn-out ernstiger is. Ongewild kun je het herstelproces bemoeilijken en vertragen: door te ontkennen dat je burn-out bent, of door de ‘schuld’ ervan helemaal buiten jezelf te leggen.

Motivatie van medewerkers: wat is de invloed van de leidinggevende?

Motivatie van medewerkers: wat is de invloed van de leidinggevende?

Je geeft leiding en wilt de betrokkenheid en motivatie van je medewerkers versterken. Maar welke rol speel je als het gaat om een motiverend werkklimaat? En wat is eigenlijk je invloed op de motivatie van medewerkers? Wordt dit alles in hoge mate bepaald door zaken waar je weinig of geen invloed op hebt, zoals allerlei omgevingsvariabelen en het karakter en de instelling van de individuele medewerkers, of speel je hierbij als leidinggevende wel degelijk een grote rol?

Omgaan met perfectionisme

Omgaan met perfectionisme

Perfectionisme bestaat in twee vormen: een positieve en een negatieve. Voor iemand met positief perfectionisme is streven naar het beste resultaat belonend. Ben je behept met negatief perfectionisme, dan stop je veel energie in heel hard werken en erg je best doen, maar ben je zelf zelden of nooit tevreden met het resultaat.

Volwassen en een negatief zelfbeeld: kom je daar nog wel vanaf?

Volwassen en een negatief zelfbeeld: kom je daar nog wel vanaf?

Ik herinner me veel situaties waarin ik me als tiener zo verlegen voelde en schaamde, dat ik wilde dat ik even niet bestond. Vaak was de aanleiding een vraag of opmerking van een volwassene. Ik kon daardoor helemaal uit balans worden gebracht. Waarom dit gebeurde, wist ik niet. Het leek me gewoon te overkomen. Maar verlegenheid en schaamte pasten kennelijk goed bij wat er op dat soort momenten door mijn hoofd ging.

Negatief zelfbeeld volwassenen

Negatief zelfbeeld volwassenen

Iedereen heeft een zelfbeeld. Je ontwikkelt je zelfbeeld op basis van ervaringen die je in de loop van je leven opdoet. Het fundament wordt al in je jonge jaren gelegd. Belangrijk voor de vraag of je als volwassene een meer positief of een meer negatief zelfbeeld hebt ontwikkeld, is de aard van de reacties op jou en jouw handelen die je als kind van belangrijke anderen hebt gekregen en de betekenis die jij daaraan hebt gegeven.

Stoppen met piekeren

Stoppen met piekeren

Piekeren: iedereen doet dat weleens. Je worstelt met een probleem, ziet ergens tegenop, hebt iets stoms gedaan, maakt je ergens zorgen over en weet niet goed hoe je het moet oplossen of aanpakken

Burn-out: waarschuwingssignalen en de gevarenzone

Burn-out: waarschuwingssignalen en de gevarenzone

Een burn-out krijg je niet zomaar: daar gaat een lange periode aan vooraf met te veel spanning en te veel (werk)druk. Dit gaat gepaard met verschillende klachten. Als dat maar lang genoeg duurt, kan er een moment komen dat er ineens iets knapt: de energie is op en je kunt simpelweg niet meer verder. Je lichaam heeft te lang te veel stresshormoon aangemaakt.

Medewerkers motiveren

Medewerkers motiveren

Geef je leiding? Heb je ervaren dat motivatie en betrokkenheid onder medewerkers soms geen vanzelfsprekendheid is? Ben je op zoek naar informatie over hoe je motivatie en betrokkenheid onder medewerkers kunt vergroten?

Onzekerheid overwinnen

Onzekerheid overwinnen

Hoe het is om onzeker te zijn, weet ik uit eigen ervaring. Ik ken het nare gevoel geblokkeerd te zijn, niets te kunnen of durven zeggen, of niet goed uit je woorden te kunnen komen omdat je wordt overvallen door gevoelens van onzekerheid. Daar heb ik veel last van gehad. Werken aan meer zelfvertrouwen en mijn eigen onzekerheid overwinnen is daarom belangrijk geweest in mijn leven.

Zelfsturende teams invoeren: tips

Zelfsturende teams invoeren: tips

Zelfsturende teams invoeren: dit gebeurt nog vaak simpelweg door af te kondigen dat vanaf een bepaald moment zelfsturing een feit zal zijn. De teamleider is dan verdwenen of ‘op afstand’ gezet en elk team moet zelf vorm zien te geven aan zelfsturing.

Draagvlak creëren

Draagvlak creëren

Besluiten die door teams worden genomen, worden vaak niet of maar deels nagekomen. ‘Afspraak is bij ons geen afspraak’ is niet voor niets een veelgehoorde klacht in organisaties. Hoe kan dit? En hoe kun je draagvlak creëren voor de besluiten die je als team neemt?

Zelfsturende teams: randvoorwaarden voor het succesvol invoeren

Zelfsturende teams: randvoorwaarden voor het succesvol invoeren

Zelfsturende teams: ze lijken de hype voorbij. In de zorg, maar ook in het bedrijfsleven en binnen gemeentes (bij deze laatste vooral in hun pogingen om de vernieuwing in het sociale domein vorm te geven) zijn zelfsturing en zelfsturende teams normale verschijnselen geworden.

Kernkwaliteiten en kernkwadranten

Kernkwaliteiten en kernkwadranten

Wat zijn kernkwaliteiten precies? Wat wordt bedoeld met valkuilen, allergieën en uitdagingen? En wat is een kernkwadrant? Hieronder beschrijf ik wat kernkwaliteiten, valkuilen, allergieën en uitdagingen zijn. Daarna leg ik uit wat kernkwadranten zijn en wat je ermee kunt. De blog eindigt met hulpvragen waarmee je je eigen kernkwaliteiten makkelijk kunt vaststellen.

Communicatie en samenwerking

Communicatie en samenwerking

Overal is wel eens wat. Zelfs als in teams de communicatie en samenwerking gesmeerd verloopt, botst het ook wel eens. Maar als er voldoende vertrouwen is, kom je er samen wel weer uit. Het team lost het zelf wel op. Ideaal!