Systemisch werken

Home Systemisch werken
Omgaan met conflicten: systeemdenken bij spanningen in teams

Omgaan met conflicten: systeemdenken bij spanningen in teams

Begin vorig jaar belde een manager (ik noem hem maar even Bert) mij op met de vraag of ik hem kon coachen, omdat hij tegen een ‘groot probleem’ met zijn team aanliep. Op mijn vraag wat dat probleem inhield, was zijn antwoord dat hij wilde leren omgaan met conflicten: er waren strubbelingen tussen zijn teamleden die hij niet op een effectieve manier kon helpen oplossen.