Vragenlijst teamoverleg en besluitvorming

Door de teamleden (anoniem) de vragenlijst te laten invullen: