Gedrag veranderen: zelfonderzoek lastige situaties

Onderzoek welke gedachten (overtuigingen, regels) je gedrag bepalen.