Gedrag veranderen

Home Gedrag veranderen
Snel geïrriteerd

Snel geïrriteerd

Iedereen is weleens geïrriteerd? Dat is niet gek: irritatie en daaruit voortvloeiende boosheid maken deel uit van de normale set van menselijke emoties.

Gedrag veranderen met gebruik van je omgeving

Gedrag veranderen met gebruik van je omgeving

Iemand sprak laatst over een herinnering die het meest is blijven hangen van de eerste jaren van de middelbare school. Dat was een opdracht uit een tekenles. De opdracht luidde: “Teken deze stoel, zónder de stoel zelf te tekenen!”

Gedrag veranderen

Gedrag veranderen

Gedrag veranderen is niet eenvoudig. Zelfs als de druk heel groot is, bijvoorbeeld omdat je gezondheid in het geding is, of als op de oude voet doorgaan betekent dat je baan op het spel staat. En als het lukt om een gedragsverandering te realiseren, is de kans groot dat je op termijn toch weer terugvalt in oude gedragspatronen….