Leiderschap

Home Leiderschap
Motivatie van medewerkers: wat is de invloed van de leidinggevende?

Motivatie van medewerkers: wat is de invloed van de leidinggevende?

Je geeft leiding en wilt de betrokkenheid en motivatie van je medewerkers versterken. Maar welke rol speel je als het gaat om een motiverend werkklimaat? En wat is eigenlijk je invloed op de motivatie van medewerkers? Wordt dit alles in hoge mate bepaald door zaken waar je weinig of geen invloed op hebt, zoals allerlei omgevingsvariabelen en het karakter en de instelling van de individuele medewerkers, of speel je hierbij als leidinggevende wel degelijk een grote rol?

Medewerkers motiveren

Medewerkers motiveren

Geef je leiding? Heb je ervaren dat motivatie en betrokkenheid onder medewerkers soms geen vanzelfsprekendheid is? Ben je op zoek naar informatie over hoe je motivatie en betrokkenheid onder medewerkers kunt vergroten?

Leiderschapsontwikkeling: een tandje minder graag!

Leiderschapsontwikkeling: een tandje minder graag!

Pas geleden sprak ik een opleidingsmanager in een grote organisatie. In deze organisatie is in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in leiderschapsontwikkeling: er zijn ontwikkelassessments gedaan, POP’s gemaakt, er is een verplichte leergang voor leidinggevenden en er zijn tweemaal per jaar inspiratie-meetings van alle leidinggevenden met de directie. Bij al die activiteiten is hij als opleidingsmanager betrokken geweest. 

Betere prestaties: het geheim van positief waarderen

Betere prestaties: het geheim van positief waarderen

Veel mensen voelen zich niet echt gelukkig en niet gewaardeerd in hun werk. Dat is jammer, want daardoor presteren deze mensen ook vaak minder dan ze eigenlijk kunnen. Terwijl de oplossing niets kost, iedereen kan het en het ligt zo voor het grijpen: elkaar meer positief waarderen.

Pesten door leidinggevende en ander wangedrag: destructief leiderschap

Pesten door leidinggevende en ander wangedrag: destructief leiderschap

Onlangs gaf een coachee mij een voorbeeld van destructief leiderschap. Zij vertelde me dat ze jarenlang door haar leidinggevende was gepest. Dit deed hij bijvoorbeeld door haar bij een afspraak steeds lang te laten wachten. Vaak kon ze dan ook nog onverrichter zake vertrekken omdat er uiteindelijk toch geen tijd voor haar bleek te zijn. Klussen die niemand leuk vond, werden steevast aan haar gegeven. In gezelschap van collega’s werd ze door haar leidinggevende regelmatig belachelijk gemaak

Slecht leiderschap: medewerkers worden er improductief en ziek van

Slecht leiderschap: medewerkers worden er improductief en ziek van

We horen en lezen regelmatig in nieuwsberichten over de slechte manager: leiders of bazen/bazinnen van organisaties die immoreel en niet oorbaar gedrag vertonen en bij wie de macht naar het hoofd is gestegen. De uitspraak `macht corrumpeert’ komt dan ook niet uit de lucht vallen.

Leidinggeven: hoe blijf ik of kom ik (weer) in positie

Leidinggeven: hoe blijf ik of kom ik (weer) in positie

Het is niet leuk om te moeten toegeven dat je het gevoel hebt, dat je als leidinggevende niet (meer) wordt geaccepteerd. Je voelt je wellicht tekort gedaan (het ligt aan mijn team, het management, de directie) of je denkt dat je tekort bent geschoten (het ligt aan mij). Het voelt als een blamage: ik ben niet goed genoeg en moet echt nog een aantal vaardigheden leren of als een bevestiging: ik wist eigenlijk wel dat deze functie voor mij te hoog gegrepen was.

Leidinggeven: zelfbewustzijn en mensgerichte competenties

Leidinggeven: zelfbewustzijn en mensgerichte competenties

Leidinggeven: er zijn weinig functies waarin ‘wie je bent’ zo bepalend is voor het wel of niet succesvol zijn. Met succesvol bedoel ik hier niet een carrière op de hiërarchische ladder. In deze blog meet ik succes af aan de mate waarin je erin slaagt een goede verbinding te maken met je medewerkers en een basis voor vertrouwen weet te creëren.

Een moeilijk gesprek voeren met je medewerker: hoe doe je dat?

Een moeilijk gesprek voeren met je medewerker: hoe doe je dat?

Mijn blog over moeilijke gesprekken voeren, geschreven in januari 2015, heb ik nu -ruim een jaar later- uitgebreid met 10 praktische tips. Deze tips kunnen je helpen om moeilijke gesprekken die je als leidinggevende soms moet voeren, goed voor te bereiden.

Het belang van zelfbewustzijn en mensgerichte competenties voor excellent leiderschap

Het belang van zelfbewustzijn en mensgerichte competenties voor excellent leiderschap

Onderzoek laat zien dat veel leidinggevenden best goed zijn in de taak- en resultaatgerichte aspecten van hun werk, maar dat de mensgerichte competenties van veel leidinggevenden vaak matig ontwikkeld zijn.

Mensgerichte competenties zijn echter hard nodig voor het onderhouden van goede relaties met medewerkers en het ontwikkelen en instandhouden van hun betrokkenheid en motivatie. Omdat leidinggeven in hoge mate mensenwerk is, is de vaststelling dat de mensgerichte vaardigheden vaak maar matig ontwikkeld zijn uiteraard zorgelijk.