Motivatie

Home Motivatie
Inspirerend leiderschap: hoe inspirerend vinden leidinggevenden zichzelf?

Inspirerend leiderschap: hoe inspirerend vinden leidinggevenden zichzelf?

Medewerkers motiveren en inspireren: veel leidinggevenden zien daar voor zichzelf een belangrijke rol weggelegd. En terecht: de invloed van de leidinggevende op motivatie en betrokkenheid blijkt erg groot te zijn. Maar hoe goed doe je het nu als leidinggevende op de competenties die nodig zijn om een inspirerende en motiverende leidinggevende te zijn? En op welke aspecten zou je je misschien moeten verbeteren?

Motivatie van medewerkers: wat is de invloed van de leidinggevende?

Motivatie van medewerkers: wat is de invloed van de leidinggevende?

Je geeft leiding en wilt de betrokkenheid en motivatie van je medewerkers versterken. Maar welke rol speel je als het gaat om een motiverend werkklimaat? En wat is eigenlijk je invloed op de motivatie van medewerkers? Wordt dit alles in hoge mate bepaald door zaken waar je weinig of geen invloed op hebt, zoals allerlei omgevingsvariabelen en het karakter en de instelling van de individuele medewerkers, of speel je hierbij als leidinggevende wel degelijk een grote rol?

Emoties op de werkvloer, motivatie van medewerkers en klanttevredenheid

Emoties op de werkvloer, motivatie van medewerkers en klanttevredenheid

De meeste leidinggevenden weten inmiddels dat gemotiveerde en betrokken medewerkers beter presteren, minder stress ervaren, minder vaak afwezig zijn en langer bij het bedrijf blijven.
Deze blog gaat over het effect van emoties op betrokkenheid en motivatie binnen een team of organisatie. Daarnaast geeft het handvatten voor een leidinggevende om met deze emoties om te gaan.

Erkenning van medewerkers draagt bij aan motivatie en betrokkenheid

Erkenning van medewerkers draagt bij aan motivatie en betrokkenheid

Voor een organisatie is het van vitaal belang dat medewerkers zich betrokken voelen bij de doelstellingen die de organisatie nastreeft en de motivatie hebben om zich actief in te zetten deze doelen te behalen.
Als leidinggevende ben je de eerste in lijn die positief kan bijdragen aan de motivatie en betrokkenheid van de mensen die je aanstuurt.

Nieuwsgierigheid, medewerkersbetrokkenheid en samenwerking

Nieuwsgierigheid, medewerkersbetrokkenheid en samenwerking

Begin vorig jaar belde een manager (ik noem hem maar even Bert) mij op met de vraag of ik hem kon coachen, omdat hij tegen een ‘groot probleem’ met zijn team aanliep. Op mijn vraag wat dat probleem inhield, was zijn antwoord dat hij wilde leren omgaan met conflicten: er waren strubbelingen tussen zijn teamleden die hij niet op een effectieve manier kon helpen oplossen.

Medewerkers motiveren

Medewerkers motiveren

Geef je leiding? Heb je ervaren dat motivatie en betrokkenheid onder medewerkers soms geen vanzelfsprekendheid is? Ben je op zoek naar informatie over hoe je motivatie en betrokkenheid onder medewerkers kunt vergroten?

Motiveren van medewerkers: tips

Motiveren van medewerkers: tips

In deze blog zet ik tips op een rijtje waarmee je de motivatie van medewerkers positief kunt beïnvloeden. Ze zijn ontleend aan het vele onderzoek dat is gedaan naar wat van invloed is op de motivatie van medewerkers in organisaties. Sommige zijn eenvoudig en direct toe te passen. Voor andere moet je meer moeite doen.

Hoe motiveer je medewerkers? De wetenschap geeft inzichten!

Hoe motiveer je medewerkers? De wetenschap geeft inzichten!

Hoe motiveer je medewerkers? Die vraag wordt in mijn trainingen vaak gesteld. Het is een belangrijke vraag: goed gemotiveerde en betrokken medewerkers zijn de belangrijkste voorwaarden voor het succes van teams en organisaties. Het is ook een relevante vraag. Zeker tegen de achtergrond van cijfers die geregeld opduiken over de grote aantallen mensen die hun werk niet met passie doen of zelfs dagelijks met tegenzin naar hun werk gaan:

Motiveren van medewerkers? Ongemotiveerde medewerkers bestaan niet!

Motiveren van medewerkers? Ongemotiveerde medewerkers bestaan niet!

Motiveren van medewerkers wordt door veel leidinggevende een belangrijke, en soms ook lastige verantwoordelijkheid gevonden. Niet voor niets is mij in de afgelopen 25 jaar in mijn rol als trainer en coach door heel veel leidinggevenden al vaak de vraag gesteld : hoe motiveer je medewerkers?