perfectionisme

Home perfectionisme
Omgaan met perfectionisme

Omgaan met perfectionisme

Perfectionisme bestaat in twee vormen: een positieve en een negatieve. Voor iemand met positief perfectionisme is streven naar het beste resultaat belonend. Ben je behept met negatief perfectionisme, dan stop je veel energie in heel hard werken en erg je best doen, maar ben je zelf zelden of nooit tevreden met het resultaat.