Ik heb het assessment verslag gelezen, en kom tot de conclusie dat dit verslag strookt met hetgeen op de assessmentdag besproken is n.a.v. het ontwikkelassessment. Er staan geen andere en afwijkende  conclusies en/of uitleg in die ik niet mondeling van je gekregen heb tijdens het nabespreken. Ik zie een zorgvuldigheid in het verslag, en een complete weergave van hetgeen we besproken hebben. Dank daarvoor.
Ik wil je op deze manier graag vriendelijk bedanken voor je zorgvuldigheid en zorgzaamheid tijdens én na mijn ontwikkelassessment. Ik heb voldoende handvatten gekregen waarmee ik tijdens én naast de leerweg mee aan de slag kan.