MD-act biedt trainingen op een breed terrein. Wij leveren geen standaardaanpak. We gaan pas van start als je zeker weet dat onze training nauw aansluit op jullie situatie en doelen. Wij adviseren je over hoe je transfer van het geleerde naar de praktijk kunt bereiken en richten het trainingstraject daar op in.

Succesvol functioneren van individuen en teams

✔ Wij willen van sturend naar meer coachend leidinggeven. Hoe pakken wij dit aan?

✔ Onze organisatie zit in een overgangsfase naar een nieuwe structuur en cultuur. Hoe geven wij goed leiding aan die veranderingen?

✔ Onschuldige gebeurtenissen leiden in ons team al tot strubbelingen.

✔ Iedereen doet zijn best, maar de synergie ontbreekt.

✔ We willen de kwaliteit van onze beoordelingsgesprekken verbeteren, kunnen jullie ons daarbij helpen?

Voor wie

Voor managers, leidinggevenden, adviseurs en (management)teams die zich met elkaar op een bepaald terrein verder willen ontwikkelen en daarvoor  bijvoorbeeld samen dilemma’s willen aanpakken, effectiever willen optreden of de onderlinge communicatie en samenwerking willen verbeteren.

Aanpak

  • Intakegesprek met opdrachtgever en deelnemers.
  • Beschrijven van voorstel en aanpak.
  • Uitvoering, tussentijds evalueren en zo nodig bijstellen van het programma.
  • Borgen van het geleerde in de praktijk.
  • Evaluatie drie maanden na afronding: zijn de resultaten gehaald en is er meer nodig?

Trainingen met resultaat

Onze trainingen hebben zichtbaar resultaat in een team en op de werkvloer. Dat komt omdat transfer van training voor ons leidend is: een training moet natuurlijk leuk zijn, maar moet vooral leiden tot de beoogde effecten op de werkplek. Daarom besteden wij veel aandacht aan belangrijke voorwaarden voor transfer:

  • Overeenstemming over de doelen van de training
  • Draagvlak voor de inhoud van de training
  • Bereidheid om met het geleerde in de praktijk aan de slag te gaan
  • Werken aan een ondersteunende en stimulerende leeromgeving op de werkplek
  • Werken met concrete en haalbare doelstellingen
Wil je weten wat we voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met ons!
024 3978 892 info@MD-act.nl

Harry Schleypen, Adj. Hoofd, voorziter selectiecommissie Huisartsopleiding VUmc

MD-act; experts in selectie

Bij de ontwikkeling, pilot- uitvoering en implementatie van de nieuwe selectieprocedure voor de huisartsopleiding was de bijdrage van MD-act cruciaal. Wat mij opvalt bij MD-act is het enthousiasme, de gedegen trainingsaanpak, de kwaliteit van de onderwijsmaterialen en de stimulerende feedback.

Alles bij elkaar zorgde dit voor een waardevolle basis bij de implementatie van het nieuwe selectiemodel voor de huisartsopleiding.

 

Dhr. drs. G. Laurens, Diensthoofd Facilitair Bedrijf, Politie Rotterdam-Rijnmond, Rotterdam

Alleen een resultaatgerichte cultuur van onze dienst was niet voldoende. Dat moest anders. Albert van Veen hield ons een spiegel voor. We hebben geleerd om onze communicatie en bedrijfsprocessen zorgvuldig in te richten. Afspraak is voortaan afspraak. Onze teams hebben hard gewerkt aan eigen dilemma’s en valkuilen en het versterken van kwaliteiten.

De werkwijze van Albert was voor velen confronterend, maar pakte goed uit. We staan nu samen sterker. Er is weer verbinding tussen teams en een nieuw gevoel van onderling respect en collegialiteit