De kwaliteit van relaties en van de samenwerking wordt in hoge mate bepaald door de kwaliteit van de communicatie. Hoe beter we communiceren en luisteren, des te beter zal de relatie zijn en des te soepeler en efficiënter zal de samenwerking verlopen.

 Want:
 • …. alleen als je in een team de tijd neemt om verschillende visies en ideeën goed te bespreken en vervolgens samen keuzes maakt, kan excellent teamwork ontstaan.
 • …. alleen wanneer je als leidinggevende weerstand niet ‘wegmoffelt’ maar open met je medewerkers bespreekt, zullen de medewerkers niet alleen ‘ja’ zeggen, maar ook ‘ja’ doen.
 • …. alleen wanneer je op cruciale momenten in het gesprek met een potentiële opdrachtgever de juiste toon weet te vinden en handig omgaat met onderliggende emoties, is de opdracht voor jou.
 • …. alleen als je transparant bent in je communicatie en goed kunt aansluiten bij de behoeften van je collega’s, kan de samenwerking optimaal verlopen.
Wil je weten wat we voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met ons!
024 3978 892 info@MD-act.nl

Oh ja? Is dat zo? 

Nu zul je misschien denken: natuurlijk, de communicatie moet goed zijn. Maar hoe kan ik goed communiceren en samenwerken met iemand die ik niet graag mag, of als iemand snel irritatie bij me oproept? Of als iemand mij het gevoel geeft niet het achterste van zijn tong te laten zien, of het achter de ellebogen lijkt te hebben? Dan zijn dat toch redenen waarom de (samenwerkings)relatie niet al te best is? En dan is beter leren communiceren toch geen oplossing?
Als je dat denkt, heb je misschien helemaal gelijk. Maar: het is beslist de moeite waard om ook na te denken over wat ten grondslag ligt aan gevoelens en oordelen die bij jou door anderen worden opgeroepen. Zoals in bovengenoemde voorbeelden:
 • Hoe komt het dat je iemand niet mag of dat je je aan iemand ergert?
 • Waar komt het gevoel vandaan dat iemand niet het achterste van zijn tong laat zien of dat iemand het achter de ellebogen heeft?

Precies: gevoelens en oordelen worden vaak opgeroepen door de wijze waarop de ander verbaal en non-verbaal met jou communiceert. En diezelfde gevoelens en oordelen zijn weer van invloed op jouw verbale en nonverbale communicatie. De kans is groot dat de ander aan de signalen die jij verbaal en nonverbaal uitzendt zal merken dat jij niet positief tegenover hem staat. Dit leidt vervolgens bij de ander uiteraard tot de nodige negatieve gevoelens en oordelen, die weer effect zullen hebben op zijn of haar communicatie met jou. Op die manier ontstaat een negatieve spiraal die door beiden onbewust en onbedoeld versterkt en in stand gehouden wordt. 

Wie er volgens wie begonnen is, is dan niet meer zo relevant: de kwaliteit van de communicatie van beiden gaat ten koste van de kwaliteit van de relatie en de samenwerking! 

In de communicatie zijn misverstanden en ergernissen zo geboren

Gelukkig gaat het vaak goed in de communicatie, maar misverstanden en ergernissen zijn zo geboren. Herken je dit?

 • Je dacht dat je duidelijk was, maar kennelijk is het niet goed overgekomen
 • Je hebt het al drie keer uitgelegd, maar kennelijk wil de ander je niet echt begrijpen
 • Je bedoelde het goed, maar ze hebben er precies dat uitgepikt waardoor nu gedoe is ontstaan
 • Hoe je het ook zegt, het is ook nooit goed
 • Toen jij een idee inbracht, reageerde niemand, maar toen die ene collega bijna precies hetzelfde voorstelde, vond iedereen het ineens een geweldig idee
 • Het was bedoeld als een grapje, maar nu is die ander toch weer geïrriteerd

Als je lijkt op de meeste mensen, kun je bovenstaande opsomming waarschijnlijk moeiteloos uitbreiden op basis van je eigen ervaringen. Maar let op: op dit zelfde moment herkent een andere lezer bovenstaande misverstanden en ergernissen misschien ook, denkend aan een gesprek dat hij onlangs heeft gevoerd met jou!
Waarom is goed communiceren soms zo lastig? En wat is een goede communicatie eigenlijk?

Lees ook Beter leren communiceren: feedback geven

Wat is goede communicatie: een omschrijving

Laten we beginnen met een definitie van communicatie. Bij communicatie gaat het erom dat je:

Meningen, ideeën of feiten aan anderen duidelijk weet te maken, daarbij gebruik makend van begrijpelijke en correcte taal (verbaal en non-verbaal), op een manier die de aandacht van je toehoorder vasthoudt en waarbij je goed op de gesprekspartner afstemt door zijn/haar gevoelens en behoeften waar te nemen en hierop in te gaan.

Het komt erop neer dat je voor de ander duidelijke taal spreekt en dat je weet dat ‘zenden’ alleen zin heeft wanneer de ander echt aandacht heeft voor wat jij te zeggen hebt. En ook dat je, als je signalen krijgt waaruit blijkt dat de ander je niet begrijpt of redenen heeft om niet met aandacht naar je te luisteren, je iets constructiefs doet met die signalen.

Wil je regelmatig informatieve artikelen ontvangen over onderwerpen op het terrein van mens en werk?
Schrijf je nu in

Hoe ziet goede communicatie er uit?

Kenmerken van een goede communicatie zijn:

 • Je gebruikt heldere taal, afgestemd op de ontvanger (denk bijvoorbeeld aan het gebruik van jargon)
 • Je formuleert in korte zinnen
 • Je staat niet alleen op ‘zenden’, maar schakelt over op ontvangen als de ander behoefte heeft om iets te zeggen of te vragen
 • Je hebt echte aandacht voor de ander
 • Je laat de ander uitpraten
 • Je stelt vragen om de ander goed te begrijpen
 • Je gaat in op non-verbale signalen
 • Je vat geregeld samen om te checken of je de ander goed begrepen hebt
 • Als de ander het niet met je eens is, onderzoek je zijn bezwaren in plaats van de ander te overtuigen dat jij gelijk hebt
 • Als je begrijpt wat de bezwaren zijn tegen jouw idee of mening, geef je daarop afgestemd zo nodig aanvullende informatie
 • De ander bepaalt of hij (alsnog) jouw idee of mening overneemt. Zelfs (…) als je leidinggevende bent, ga jij niet over hoe een ander over zaken denkt.

Je ziet het, goede communicatie is veel meer dan alleen goed zenden. Goede communicatie wordt in veel gevallen zelfs meer gekenmerkt door echte aandacht voor de behoeften en de inbreng van de ander en daar respectvol op ingaan, dan door vooral de ander nog eens te vertellen hoe jij over zaken denkt. Het is meestal het gebrek aan echte aandacht voor de inbreng en behoeften van de ander waardoor de communicatie op de werkvloer en thuis vaak zo moeizaam verloopt.

Behoefte aan tips om beter te leren communiceren?

Wil je concrete tips en ideeën om beter te leren communiceren? Als je hieronder doorklikt, kun je niet alleen tips en suggesties aanvragen om beter te leren communiceren en luisteren, maar ook tips waarmee je je klantgerichtheid kunt vergroten en kunt werken aan meer overtuigingskracht/impact. Meer dan 40 tips in totaal!

Persoonlijke coaching

Overweeg je een-op-een coaching, neem dan contact op voor het maken van een vrijblijvende afspraak met één van onze coaches. Bel met 024 3978 892

Als een communicatietraining je iets lijkt, kijk dan eens naar onze training Beter Leren Communiceren

Wil je tips en advies om beter te leren communiceren? Bel ons direct
024 3978 892 info@MD-act.nl

Tags: Communicatie

Albert van Veen op 3 februari 2015
NIP-Registerpsycholoog | MD assessment coaching training

Albert van Veen, coach Nijmegen en omgeving, is registerpsycholoog NIP Arbeid & Organisatie en tevens een door het CRKBO erkende trainer voor het kort beroepsonderwijs.

Sinds 1995 coacht en traint Albert medewerkers, leidinggevenden en (management)teams. Lees verder

Albert is bereikbaar op 024 3978 892

MD-act biedt trainingen en coaching door heel Nederland
Bekijk alle blogs van Albert van Veen

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Vergroot je effectiviteit

Veel praktische handvatten

Meer dan 40 makkelijk toe te passen tips en ideeën om beter te leren communiceren/luisteren en om uw klantgerichtheid en overtuigingskracht/impact te vergroten.

 • Praktische en toepasbare tips en suggesties
 • Waarmee u stap voor stap relevante vaardigheden versterkt
 • Simpel in de praktijk te brengen.
 

Artikel aanvragen