In mijn werk geniet ik ervan dat ik dicht bij mensen mag komen. Als coach begeleid ik mensen in een proces naar meer zelfkennis, meer rust en zelfvertrouwen, bij het in actie komen voor een andere invulling van hun werk of bij het ontwikkelen van hun competenties. Het is mooi om te zien wanneer we er samen in slagen om een doel te halen. Het liefst coach ik met de voeten op de vloer. Zweven past niet bij me, wel dromen. Bij voorbeeld als het gaat om het toewerken naar wat je echt wil in je werk. Door samen met de ander te onderzoeken wat diens kwaliteiten en capaciteiten in het werk zijn, waar de ander zijn motivatie vindt en waar hij of zij door geraakt wordt en geïnspireerd kun je een goede basis leggen voor een nieuwe loopbaanstap. Dat geeft energie.

Binnen MD-act ben ik ook verantwoordelijk voor assessments. In een assessment beoordelen we de match tussen het profiel van de persoon en wat een functie of rol van iemand vraagt. Voor mij is de uitdaging om dat zó te doen dat de deelnemer aan het assessment actief betrokken is bij de reflectie en zich gezien voelt in zijn kwaliteiten én in zijn ontwikkelpunten. Zelfs als de uitkomst niet helemaal is wat de deelnemer vooraf had gewenst. Als mensen na afloop zeggen: ik heb iets geleerd vandaag en ik ben tot mijn recht gekomen, dan is dat voor mij een beloning.

Na mijn studie arbeids- en organisatiepsychologie in Utrecht ben ik mijn loopbaan begonnen als managementtrainer bij Philips. Bij Post NL werkte ik daarna als manager en bedrijfspsycholoog. De daaropvolgende dertien jaar was ik adviseur en manager bij GITP Assessment. In de afgelopen 10 jaar heb ik samen met Albert van Veen gebouwd aan ons bureau. Regelmatig werk ik in projecten samen met collega’s en associés, bij voorbeeld om nieuwe assessment instrumenten te ontwikkelen of trainingen rondom de STARR methode te verzorgen. Af en toe treed ik op als spreker rondom thema’s die met mensen en werk te maken hebben. Klanten typeren me als betrokken, warm en serieus, flexibel en klantgericht, vasthoudend in de analyse en praktisch. Ik ben NOLOC erkend loopbaanprofessional en registerpsycholoog NIP Arbeid en Organisatie.

Mijn eigen ontwikkeling geef ik vorm door regelmatig met collega’s aan intervisie te doen. Daarnaast heb ik mij in de afgelopen jaren bijgeschoold in diverse begeleidings- en therapiemethoden waaronder Voice Dialogue, ACT, RET, Appreciative Inquiry en TA.

Registerpsycholoog NIP

Mariëlle is Registerpsycholoog arbeid en organisatie NIP.

Als je voldoet aan de eisen die het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) stelt aan je professionaliteit als arbeids en organisatiepsycholoog en aan de frequentie waarmee je investeert in je kennis en vaardigheden, mag je je registerpsycholoog arbeid- en organisatie noemen. Bij elke herregistratie wordt je vakbekwaamheid opnieuw getoetst.

Gecertificeerd loopbaancoach

Mariëlle is een NOLOC-gecertificeerd loopbaancoach.

NOLOC is de beroepsvereniging van loopbaanprofessionals en jobcoaches. Je mag je een NOLOC geregistreerd loopbaancoach noemen, als de beroepsvereniging heeft vastgesteld dat je een degelijke opleiding, voldoende ervaring en de juiste competenties op dit vakgebied hebt. Bij elke herregistratie wordt je vakbekwaamheid opnieuw getoetst.