Medewerkers motiveren en inspireren: veel leidinggevenden zien daar voor zichzelf een belangrijke rol weggelegd. En terecht: de invloed van de leidinggevende op motivatie en betrokkenheid blijkt erg groot te zijn. Maar hoe goed doe je het nu als leidinggevende op de competenties die nodig zijn om een inspirerende en motiverende leidinggevende te zijn? En op welke aspecten zou je je misschien moeten verbeteren?

Tip: lees meer over de invloed van leidinggevenden op motivatie en betrokkenheid van medewerkers

Uit onderzoek blijkt, dat leidinggevenden in veel gevallen niet veel directe feedback krijgen van hun medewerkers. Dat is niet zo gek: veel mensen vinden het al moeilijk genoeg om hun collega’s aan te spreken, laat staan hun leidinggevende. Bij het beantwoorden van vragen over de eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten, zijn veel leidinggevenden daarom voornamelijk aangewezen op hun zelfbeoordeling.

Maar hoe betrouwbaar zijn zelfbeoordelingen eigenlijk?

Wil je weten wat we voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met ons!
024 3978 892 info@MD-act.nl

Het Lake Wobegon-effect: de neiging om onszelf te positief te beoordelen

In het algemeen geldt, dat zelfbeoordelingen niet zo erg betrouwbaar zijn. Veel mensen hebben namelijk een (veel) te positief beeld over hun prestaties en competenties. Psychologen noemen dit het Lake Wobegon-effect, geïnspireerd op een door de radiopresentator Garrison Keillor verzonnen stadje waarin alle vrouwen bijzonder sterk zijn, de mannen erg knap en alle kinderen bovengemiddeld intelligent.

Is het Lake Wobegon-effect bij medewerkers en leidinggevenden even sterk?

Nee, dit blijkt niet het geval te zijn. Het Lake Wobegon-effect is voor leidinggevenden (veel) sterker dan voor medewerkers. Uit onderzoek, in 2003 gedaan door Fabio Scala onder 1.214 medewerkers uit veel verschillende organisaties, blijkt overduidelijk dat het verschil tussen de zelfbeoordeling en de beoordelingen door anderen steeds groter wordt naarmate iemand een hogere functie bekleedt. Hoe hoger je in de boom zit, des te meer blinde vlekken je dus blijkt te hebben.

Ter illustratie wat cijfers over zelfbeoordelingen van leidinggevenden en beoordelingen die medewerkers hun leidinggevenden geven. Deze cijfers bevestigen de resultaten van Scalia. We laten hier de beoordelingen zien op aspecten van leiderschapsgedrag die van invloed zijn op motivatie en betrokkenheid van medewerkers.

Tip: hoe motiveer je medewerkers?

De eerste twee cijfers komen uit onderzoek dat in 2014 is gedaan door Veldkamp onder 1.509 leidinggevenden en 1.519 medewerkers. De laatste 5 cijfers komen uit het laatste Nationaal Leiderschapsonderzoek, gedaan in 2016.

  1. Van alle leidinggevenden zegt 74% uit eigen beweging medewerkers te vragen of ze hun werk als belastend ervaren. Van de medewerkers zegt minder dan de helft (45%) dat hun leidinggevende dit inderdaad uit eigen beweging doet.
  2. Met het oog op het reguleren van de werkdruk zegt 62% van de leidinggevenden te zorgen voor een goede werkverdeling. Slechts 29% van de medewerkers ervaart dit ook zo.
  3. Van de leidinggevenden vindt 84% dat hij ‘mensgericht’ is. Maar iets meer dan de helft (56%) van de medewerkers vindt dat ook.
  4. Slechts 5% van de leidinggevenden vindt zichzelf directief. Echter: 30% van de medewerkers beoordeelt zijn eigen leidinggevende als directief! En geen enkele medewerker is daarover tevreden: deze leidinggevenden bieden wat hun medewerkers betreft geen mogelijkheid tot eigen initiatief, er is geen ruimte voor ontplooiing en ze vinden dat hun competenties niet goed worden benut.
  5. Van de leidinggevenden vindt 86% zichzelf een inspirerende leider. Slechts 37% van de medewerkers is dezelfde mening toegedaan.
  6. Van de leidinggevenden zegt 95% niet bang te zijn om controle te verliezen als hij niet meer alleen kan beslissen. Van de medewerkers meent 34% dat de leidinggevende wel degelijk bang lijkt te zijn om controle te verliezen als hij niet meer alleen kan beslissen!
  7. Bijna alle leidinggevenden ervaren zichzelf als benaderbaar (92%) en vinden dat ze veel vrijheid aan hun medewerkers geven (90%). Bijna geen enkele medewerker kan dit beeld bevestigen!

Gemiddeld genomen zijn leidinggevenden dus veel positiever over de wijze waarop zij hun rol als leidinggevende vervullen dan hun eigen medewerkers. Dit gaat (dus) ook op voor die aspecten van leiderschapsgedrag die bepalend zijn voor de werksfeer binnen het team/de organisatie en voor de motivatie en betrokkenheid van medewerkers.

Wil je weten wat je kan doen om (nog) inspirerender en motiverender te zijn? Vraag feedback van je medewerkers

Voor een adequate zelfbeoordeling is het voor ieder mens nodig om geregeld goede, eerlijke feedback te krijgen van mensen uit de eigen omgeving. Voor leidinggevenden blijkt dit nog belangrijker te zijn dan voor medewerkers. Maar helaas moeten zij het vaak doen zonder de directe feedback van de mensen die het beste kunnen beoordelen hoe goed zij in staat zijn om medewerkers te inspireren en motiveren en wat zij zouden moeten verbeteren om hierin beter te slagen: de eigen medewerkers.

Om een goed beeld te krijgen van je eigen leiderschapsstijl, is het dus zinvol om -geregeld- feedback aan je medewerkers te vragen. Hun beoordelingen zijn meestal adequater dan het oordeel dat je zelf hebt over je competenties en je prestaties. 

Zoek je naar advies over het motiveren van jouw werknemers? Bel ons direct
024 3978 892 info@MD-act.nl

Inspirerend en motiverend leidinggeven?

Wil je je leiderschapsvaardigheden verder ontwikkelen? Wij zijn ruim 25 jaar werkzaam als trainers/coaches en hebben in die jaren al veel leidinggevenden, managers en directieleden getraind en gecoacht.

Meer weten of een vrijblijvende afspraak maken? Neem dan contact op met ons.

Tags: Motivatie

Albert van Veen op 29 oktober 2019
NIP-Registerpsycholoog | MD assessment coaching training

Albert van Veen, coach Nijmegen en omgeving, is registerpsycholoog NIP Arbeid & Organisatie en tevens een door het CRKBO erkende trainer voor het kort beroepsonderwijs.

Sinds 1995 coacht en traint Albert medewerkers, leidinggevenden en (management)teams. Lees verder

Albert is bereikbaar op 024 3978 892

MD-act biedt trainingen en coaching door heel Nederland
Bekijk alle blogs van Albert van Veen

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.