In deze blog zet ik tips op een rijtje waarmee je de motivatie van medewerkers positief kunt beïnvloeden. Ze zijn ontleend aan het vele onderzoek dat is gedaan naar wat van invloed is op de motivatie van medewerkers in organisaties. Sommige zijn eenvoudig en direct toe te passen. Voor andere moet je meer moeite doen.

Aan het einde van deze blog kun je de resultaten van een onderzoek aanvragen dat ik zelf heb gedaan. Hiervoor heb ik bijna 200 respondenten gevraagd om op basis van een eigen piek- of flow ervaring op het werk te beschrijven wat leidinggevenden kunnen doen om de motivatie van medewerkers te bevorderen.

Wil je weten wat we voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met ons!
024 3978 892 info@MD-act.nl

Medewerkers motiveren: tip 1 Creëer een positief werkklimaat

Mensen, dus ook medewerkers, hebben drie universele basisbehoeften. Het gaat om de behoefte aan competentieautonomie en verbondenheid. Deze basisbehoeften zijn een voorwaarde voor het gevoel van welzijn en om optimaal te kunnen presteren. Als op het werk de omstandigheden zo zijn, dat de drie basisbehoeften worden bevredigd, is sprake van wat onderzoekers noemen een positief werkklimaat. Een positief werkklimaat draagt sterk bij aan de intrinsieke motivatie van medewerkers.

Medewerkers die intrinsiek gemotiveerd zijn, doen hun werkzaamheden niet omdat het moet, maar omdat ze deze graag doen. Ook als het om de minder leuke aspecten van het werk gaat. Medewerkers die intrinsiek gemotiveerd zijn, zijn ook eerder geneigd om meer te doen dan ze moeten doen.

Om bij te dragen aan een positief werkklimaat, moet de leidinggevende omstandigheden creëren waarbinnen de drie psychologische basisbehoeften worden vervuld. Per basisbehoefte kort enkele suggesties:

 • Competentie. Medewerkers voelen zich competent als ze kunnen doen waar ze goed in zijn en als ze zich kunnen ontwikkelen in hun werk. Ze moeten ook ervaren dat ze gewaardeerd worden om wat ze doen en kunnen. Complimenten krijgen, waardering ervaren en ingezet worden op taken waar je je kwaliteiten kunt inzetten dragen bij aan je competent voelen.
 • Autonomie. Om autonomie te ervaren, moet er voor medewerkers (zo veel als dit mogelijk is) ruimte zijn om zelfstandig besluiten te kunnen nemen over zaken die te maken hebben met hun taken en met het realiseren van hun doelen. Weten dat je invloed kunt uitoefenen op en meebeslissen over (rand)zaken die voor jou relevant zijn, dragen ook bij aan het vervullen van de behoefte aan autonomie. Een andere belangrijke voorwaarde is, dat je ervaart dat je de ruimte hebt om jouw ideeën en opvattingen in te brengen en dat je collega’s en leidinggevende deze serieus nemen.
 • Verbondenheid. Het gevoel van verbondenheid ontstaat wanneer medewerkers voelen dat ze welkom zijn en erbij horen. Een prettige, collegiale sfeer op de afdeling, goede onderlinge relaties en een goede relatie met de leidinggevende zijn hiervoor belangrijk.

Als leidinggevende kun je veel doen om bij te dragen aan een positief werkklimaat.

Medewerkers motiveren: tip 2 Houd de werkeisen en energiebronnen in balans

Elk werk kent werkeisen: omstandigheden of werkzaamheden die energie kosten en stressvol kunnen worden als ze te lang duren of te intensief worden. Als deze voldoende worden gecompenseerd door energiebronnen, zullen werkeisen niet of veel minder snel een probleem gaan vormen en dus minder snel leiden tot ontevredenheid met het werk, uitputting, ziekteverzuim of burn-out.

De leidinggevende kan de motivatie van zijn medewerkers bevorderen door er enerzijds voor te zorgen dat medewerkers niet, of in elk geval niet onnodig lang of intensief worden blootgesteld aan werkeisen en anderzijds door ervoor te zorgen dat er voor elke medewerker steeds voldoende energiebronnen beschikbaar zijn.

Wat ervaren wordt als werkeisen en wat als energiebronnen, verschilt van medewerker tot medewerker.

Door regelmatig gesprekken te voeren met medewerkers en daarbij gericht te vragen naar waar ze energie van krijgen en wat hun persoonlijke energievreters zijn, kun je beter bewaken dat werkeisen en energiebronnen in balans blijven. Alleen al het feit dat je hier zichtbaar aandacht voor hebt en daarmee je zorg voor het welzijn van medewerkers tot uitdrukking brengt, is een enorme impuls voor motivatie en betrokkenheid.

Medewerkers motiveren: tip 3 Zorg voor psychologische veiligheid

Psychologische veiligheid leidt tot meer betrokkenheid, medewerkers zijn gemotiveerder om het team of de organisatie te helpen verbeteren en zijn gemotiveerder om te leren en zich te ontwikkelen. Er is sprake van psychologische veiligheid wanneer:

 • Alle medewerkers zich veilig genoeg voelen om in het team hun mening te geven, ook wanneer deze sterk afwijkt van die van anderen of kritisch van aard is.
 • De meningen van iedereen door alle teamleden serieus worden genomen en er oprechte aandacht aan wordt besteed.
 • Mensen weten dat ze op geen enkele manier nadeel ondervinden van het geven van hun mening en oordeel.
 • De teamleden zich kwetsbaar durven opstellen en hun fouten bespreekbaar durven maken.

De leidinggevende heeft veel mogelijkheden om de psychologische veiligheid in het team te vergroten.

Wil je regelmatig informatieve artikelen ontvangen over onderwerpen op het terrein van mens en werk?
Schrijf je nu in

Medewerkers motiveren: tip 4 Kies voor mensgericht leiderschap

Kiezen voor mensgericht leiderschap is voor sommigen natuurlijk veel makkelijker gezegd dan gedaan. Maar toch: onderzoek toont overtuigend aan dat mensgericht, transformationeel leiderschap door verreweg de meeste medewerkers zeer wordt gewaardeerd. Mensgericht leiderschap blijkt ook positief samen te hangen met gemotiveerde en betrokken medewerkers. Het is dus de moeite waard om te onderzoeken of je een aantal belangrijke aspecten van mensgericht leiderschap kunt toevoegen aan je leiderschapsstijl.

Aspecten van mensgericht leiderschap zijn:

 • Aandacht besteden aan en energie steken in je medewerkers.
 • Verbindingen creëren binnen het team.
 • Een eigen visie hebben, daarin geloven en deze uitdragen.
 • Het vermogen en de bereidheid hebben om de ideeën en de behoeften van de medewerkers te onderzoeken, op tafel te krijgen en een plek te geven in de eigen visie.
 • Het kennen en aanspreken van het potentieel van de medewerkers.

Om motivatie en betrokkenheid onder medewerkers te vergroten, kun je als leidinggevende energie steken in het ontwikkelen of versterken van bovengenoemde aspecten van mensgericht leiderschap.

Zo, dan nu op naar gemotiveerde medewerkers….(?)

Natuurlijk, ik heb geen hapklare brokken ‘platte’ tips en trucs beschreven die je kunnen helpen bij het motiveren van medewerkers. Het vraagt misschien om reflectie (wat doe ik goed, wat kan beter), om feedback van je medewerkers (waar zijn zij tevreden over en wat moet wat hun betreft beter) of om gesprekken met de medewerkers om meer inzicht te krijgen in wat voor hen bijvoorbeeld belangrijk, leuk, leerzaam of energievretend is aan het werk, op de afdeling of in de samenwerking met de leidinggevende.

Ik hoop dat bovenstaande tips en suggesties, gecombineerd met zelfreflectie en feedback van en gesprekken met medewerkers je inspireren om nog meer werk te maken van een prettige, motiverende en stimulerende werkomgeving voor de mensen die werkzaam zijn in je organisatie. Dat is goed voor de medewerkers en betaalt zich terug in meer betrokkenheid, betere prestaties, minder ziekteverzuim en een geringer verloop.

Behoefte aan steun?

Als je behoefte hebt aan steun in de vorm van persoonlijke coaching om meer werk te kunnen maken van een stimulerende en motiverende werkplek voor medewerkers, neem dan contact op voor een vrijblijvende kennismaking. Als je eerst zou willen weten hoe andere coachees en opdrachtgevers de samenwerking met ons hebben ervaren, kijk dan hier naar onze referenties.

We bieden ook een tweedaagse training waarin wetenschappelijke inzichten en tools over motivatie en motiveren de revue passeren. Wil je meer informatie over deze training, klik dan op de link: motiveren van medewerkers

De beloofde onderzoeksresultaten

Als je enkele gegevens invult, sturen we je per mail de resultaten van het onderzoek waaraan bijna 200 mensen hebben meegedaan. Het geeft je nog meer inzicht in wat je als leidinggevende concreet kunt doen om de motivatie en betrokkenheid van je medewerkers te bevorderen.

Zoek je naar advies over het motiveren van jouw werknemers? Bel ons direct
024 3978 892 info@MD-act.nl

Tags: Motivatie

Albert van Veen op 3 juli 2016
NIP-Registerpsycholoog | MD assessment coaching training

Albert van Veen, coach Nijmegen en omgeving, is registerpsycholoog NIP Arbeid & Organisatie en tevens een door het CRKBO erkende trainer voor het kort beroepsonderwijs.

Sinds 1995 coacht en traint Albert medewerkers, leidinggevenden en (management)teams. Lees verder

Albert is bereikbaar op 024 3978 892

MD-act biedt trainingen en coaching door heel Nederland
Bekijk alle blogs van Albert van Veen

GERELATEERD

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Werkklimaat verbeteren

 • Door bij het inrichten van de taak en (werk)omstandigheden
 • En je wijze van leidinggeven
 • Rekening te houden met wat voor veel mensen motiverend is
 • Draag je bij aan een optimaal werkklimaat
 • En vergroot je de kans op intrinsiek gemotiveerde medewerkers

Artikel aanvragen