Zelfsturing

Home Zelfsturing
Zelfsturende teams invoeren: tips

Zelfsturende teams invoeren: tips

Zelfsturende teams invoeren: dit gebeurt nog vaak simpelweg door af te kondigen dat vanaf een bepaald moment zelfsturing een feit zal zijn. De teamleider is dan verdwenen of ‘op afstand’ gezet en elk team moet zelf vorm zien te geven aan zelfsturing.

Zelforganisatie: werken vanuit de bedoeling, niet vanuit de regels

Zelforganisatie: werken vanuit de bedoeling, niet vanuit de regels

De plaatjes hieronder komen uit het boek ‘Verdraaide Organisaties’ van Wouter Hart en Marius Buiting. Hun denkwijze richt zich niet zozeer specifiek op zelfsturende teams, toch blijkt deze in de praktijk van teamontwikkeling helpend. Zij stellen dat de systeemwereld van regels en voorschriften zo veeleisend is, dat de manier waarop zorg geleverd wordt in de echte ‘leefwereld’ niet meer goed aansluit op ‘de bedoeling’.

Zelfsturing: niet per se goed voor ieders ‘zelf’

Zelfsturing: niet per se goed voor ieders ‘zelf’

Deze blog gaat zelfsturing. En over het ‘zelf”. Maar eerst een anekdote over een lieve, helaas inmiddels overleden vriend, ik noem hem Anton. Hij leed een bewogen leven en beschikte over een ongelofelijk gevoel voor humor. Wat hebben we een lol gehad! Problemen op het werk, een echtscheiding, hij bood het moedig het hoofd. Helaas was de kanker sterker dan hij.

Zelfsturing realiseren: een kwestie van vertrouwen en ontwikkeling

Zelfsturing realiseren: een kwestie van vertrouwen en ontwikkeling

Zelfsturing wordt in steeds meer organisaties ingevoerd. Maar tegelijkertijd worden over gans de wereld de meeste bedrijven nog steeds aangestuurd volgens management principes die meer dan 100 jaar oud zijn. Aan het begin van de 20ste eeuw werd het Taylorisme de leidende manier van bedrijfsvoering.

Zelfsturende teams: randvoorwaarden voor het succesvol invoeren

Zelfsturende teams: randvoorwaarden voor het succesvol invoeren

Zelfsturende teams: ze lijken de hype voorbij. In de zorg, maar ook in het bedrijfsleven en binnen gemeentes (bij deze laatste vooral in hun pogingen om de vernieuwing in het sociale domein vorm te geven) zijn zelfsturing en zelfsturende teams normale verschijnselen geworden.

Zelfsturing: de noodzaak van ander leiderschap

Zelfsturing: de noodzaak van ander leiderschap

Zelfsturing wordt in steeds meer organisaties ingevoerd. Maar tegelijkertijd worden over gans de wereld de meeste bedrijven nog steeds aangestuurd volgens management principes die meer dan 100 jaar oud zijn. Aan het begin van de 20ste eeuw werd het Taylorisme de leidende manier van bedrijfsvoering.

Vaarwel zelfsturende teams?

Vaarwel zelfsturende teams?

Veel organisaties hebben de afgelopen decennia geëxperimenteerd met één of andere vorm van zelfsturende teams waarin medewerkers de ruimte krijgen om hun werk zelf zo in te richten dat zij de gestelde resultaten kunnen bereiken. Helaas met nogal wisselend succes. Dat roept de vraag op of zelfsturing in teamverband wel zo mens eigen is.

Zelfsturende teams en zelfbewust leiderschap

Zelfsturende teams en zelfbewust leiderschap

In mijn vorige blog (over zelfsturing en wat dat betekent voor leiderschap) liet ik je kennis maken met Wim die deel uitmaakt van een zelfsturend team. Wim was gefrustreerd omdat in het team voor hem aan een bepaalde behoefte niet werd voldaan. Zijn frustratie had gevolgen voor zijn houding en samenwerking in het team. Daardoor werd de effectiviteit van het team negatief beïnvloed.

Zelfsturende teams: ja zeggen, nee doen

Zelfsturende teams: ja zeggen, nee doen

“Oh nee, zijn ze in jouw organisatie ook bezig met de hype zelfsturing? Bij mij moeten ze daar niet mee af komen. Ik word liever met rust gelaten. Gewoon mijn werk doen. Dat is meer dan genoeg.”

Is intervisie wel een goed leermiddel voor zelfsturende teams?

Is intervisie wel een goed leermiddel voor zelfsturende teams?

Op 8 mei 2016 publiceerden wij de blog Zelfsturende teams: teamleren en teamontwikkeling met intervisie. In deze blog betoogt Corinne van Veen dat intervisie weleens een goed professionaliseringsinstrument zou kunnen zijn voor het op gang brengen en houden van de ontwikkeling van teams richting meer zelfsturing. Zij beschrijft in de blog wat intervisie is, waar je intervisie voor kunt inzetten, wat intervisie kan opleveren en aan welke voorwaarden moet worden voldaan om intervisie succesvol in te zetten ten behoeve van teamleren en teamontwikkeling. 

Zelfsturende teams: leren om effectief te vergaderen

Zelfsturende teams: leren om effectief te vergaderen

In een zorginstelling bij ons in de buurt zijn onlangs zelfsturende teams ingevoerd. Voorafgaand aan de invoering stonden de medewerkers daar overwegend positief tegenover. Meer zelfsturing betekende dat zij meer verantwoordelijkheid krijgen en zelfstandig meer initiatieven kunnen nemen.

Zelfsturende teams: teamleren en teamontwikkeling met intervisie

Zelfsturende teams: teamleren en teamontwikkeling met intervisie

Zelfsturing wordt in steeds meer organisaties ingevoerd. Maar tegelijkertijd worden over gans de wereld de meeste bedrijven nog steeds aangestuurd volgens management principes die meer dan 100 jaar oud zijn. Aan het begin van de 20ste eeuw werd het Taylorisme de leidende manier van bedrijfsvoering.

Zelfsturende teams: randvoorwaarden voor succesvol samenwerken

Zelfsturende teams: randvoorwaarden voor succesvol samenwerken

Zelfsturing wordt in steeds meer organisaties ingevoerd. Maar tegelijkertijd worden over gans de wereld de meeste bedrijven nog steeds aangestuurd volgens management principes die meer dan 100 jaar oud zijn. Aan het begin van de 20ste eeuw werd het Taylorisme de leidende manier van bedrijfsvoering.