Effectief communiceren. Het lijkt misschien eenvoudig, maar misverstanden of oplopende emoties tijdens gesprekken zijn geen uitzondering. Voor je het weet luister je toch niet goed genoeg, formuleer je onduidelijk, neem je ten onrechte aan dat je elkaar goed hebt begrepen of zit je meer vast aan je eigen gedachtespoor dan dat je echt probeert de ander te begrijpen. Effectief communiceren blijkt in de praktijk vaak minder eenvoudig dan het op het eerste gezicht lijkt.

Herken je een of meerdere van deze vragen?

 • Discussies leiden soms tot ‘welles-nietes’ gesprekken. Hoe kom ik hieruit? Of beter nog: hoe voorkom ik dat ik hierin terechtkom?
 • Hoe geef ik feedback zonder dat de ander in de verdediging schiet of zich gekwetst voelt?
 • Wat ik te zeggen heb, komt soms niet duidelijk of overtuigend genoeg over. Hoe kan ik dit beter doen?
 • Mijn boodschap komt soms negatiever over dan ik bedoel. Wat kan ik doen om dit te voorkomen?
 • Soms zeggen mensen ‘ja’ en doen ze ‘nee’: hoe kan dat nou?
 • Ik weet dat ik niet minder ben dan de ander, maar ik voel en maak me in de communicatie met een ander soms kleiner dan ik ben. Kan dit ook anders….?

Albert van Veen

Opzet

 • Telefonische intake over jouw leerdoelen.
 • Twee trainingsdagen van 09:00 tot 17:00 in een periode van drie weken.
 • Online 360° feedback scan.
 • Veel ruimte voor jouw persoonlijke vragen en eigen casuïstiek.
 • De mogelijkheid om tijdens de training Beter Leren Communiceren intensief te oefenen met een professionele trainingsacteur.
 • Gerichte huiswerkopdrachten om met het geleerde aan de slag te gaan.

Inhoud

 Wat komt aan bod in de training:

 • Actief luisteren en goed doorvragen.
 • Vaardigheden om goed om te gaan met verschillen van mening en inzicht.
 • Vaardigheden om effectief te kunnen blijven communiceren bij oplopende emoties.
 • Vaardigheden om goed en duidelijk feedback te kunnen geven.
 • Vaardigheden om goed feedback te kunnen ontvangen.
 • De mogelijkheid om met eigen casuïstiek intensief te oefenen met een professionele trainingsacteur.

Zoek je een training om je communicatieve vaardigheden te versterken?

Wij bieden een leerzame en intensieve training afgestemd op jouw persoonlijke situatie.

Wil je weten wat we voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met ons!
024 3978 892 info@MD-act.nl

Kosten

Prijs van de tweedaagse training: € 1.076,00 inclusief locatie, koffie/thee/lunch en materialen, exclusief BTW

Tevredenheidsgarantie: als je je inschrijft voor de training Beter Leren Communiceren en je bent achteraf niet tevreden, krijg je van ons geen factuur! De tevredenheidsgarantie geldt natuurlijk ook voor onze in company trainingen.

In company

Wij kunnen de training Beter Leren Communiceren ook ‘in company’ uitvoeren. In overleg kunnen we de inhoud en aanpak aan jullie wensen aanpassen. Bel met de trainer Albert van Veen om de mogelijkheden te bespreken: 024 3978 892

Albert verzorgt de training Beter Leren Communiceren al 30 jaar. Eerst als trainer bij Philips, daarna bij Management Opleidingen van GITP en sinds 2007 als zelfstandig gevestigde trainer/coach bij MD-act.

Contact

Ben je geïnteresseerd en wil je meer informatie? Of wil je een vrijblijvende afspraak maken om door te praten over je wensen? Neem dan contact op. Wij zijn bereikbaar op 024 3978 892. Een mail sturen kan natuurlijk ook: info@md-act.nl

Registerpsycholoog NIP

Albert is Registerpsycholoog arbeid en organisatie NIP.

Als je voldoet aan de eisen die het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) stelt aan je professionaliteit als arbeids- en organisatiepsycholoog en aan de frequentie waarmee je met trainingen en opleidingen investeert in je kennis en vaardigheden, mag je je registerpsycholoog arbeid en organisatie noemen. Bij elke herregistratie wordt je vakbekwaamheid opnieuw getoetst.

Albert is ook een door het CRKBO erkende trainer voor het kort beroepsonderwijs. Sinds 1995 coacht en traint Albert medewerkers, leidinggevenden en (management)teams.

 

Wil je regelmatig informatieve artikelen ontvangen over onderwerpen op het terrein van mens en werk?
Schrijf je nu in
Geen evenementen gevonden!

De training Beter Leren Communiceren is bedoeld voor iedereen die voor zijn werk geregeld met collega’s of klanten moet communiceren en zijn of haar communicatieve vaardigheden wil of misschien zelfs wel moet versterken.

In de training Beter Leren Communiceren worden verschillende modellen en hulpmiddelen behandeld en intensief geoefend. We oefenen in de training met elkaar en maken ook gebruik van een professionele trainingsacteur. Onderwerpen die in de training behandeld worden zijn:

 • Goed leren luisteren: wat bedoelt de ander precies met wat hij zegt?
 • Feedback geven: de ander aanspreken zonder dat dit tot gedoe leidt.
 • Horen wat er tussen de regels door wordt gezegd. 
 • Omgaan met toenemende spanning in de communicatie: dit herkennen en hiermee adequaat omgaan.
 • Gelijk hebben, maar niet gelijk krijgen; hoe ga je om met verschillen van mening.
 • Mensen écht meekrijgen: voorwaarden voor succesvol beïnvloeden.
 • Gelijkwaardig communiceren.

Twee dagen van 09:00 tot 17:00 verspreid over 3 weken.

Programma 1e dag

Inleiding

 • Korte toelichting op het programma en de werkwijze

Leerdoelen

 • Uitwisselen van de persoonlijke leerdoelen

Actief luisteren

 • Model toelichten
 • Oefenen; de eigen mening of het eigen oordeel ‘uitschakelen’ en door goed door te vragen inzicht vergroten in de denkwereld van de ander

Welles-nietes: niet meer doen!

 • Een (denk)model

Omgaan met emotionele reacties en dubbele boodschappen

 • Een communicatiemodel: de vier niveaus van communicatie
 • Het belang van non-verbale communicatie
 • Oefenen

Feedback geven

 • Wat is nodig om gedoe te voorkomen, zonder je boodschap te verhullen?
 • Een handig gespreksmodel
 • Oefenen op basis van reële praktijksituaties

Programma 2e dag

Oefenen

 • Op basis van eigen lastige praktijksituaties oefenen met een professionele trainingsacteur

Afronden

 • Jouw persoonlijke doelstellingen en voornemens bepalen
 • Plannen maken waarmee je ervoor zorgt dat je op jouw werkplek optimale ondersteuning zult krijgen bij het in de praktijk brengen van je doelstellingen en voornemens

De opzet van de training Beter Leren Communiceren is als volgt:

 • Persoonlijke intake per telefoon, via FaceTime of met Skype: wat zijn precies je leerwensen en welke ontwikkeling op de werkplek wordt verwacht? Voorafgaand aan de training kan een competentiegericht online 360° feedbackinstrument worden ingezet (in de prijs inbegrepen).
 • Tussen de eerste en de tweede trainingsdag een telefonische evaluatie: hoe verloopt het toepassen van het geleerde tot nu toe en waaraan moet op de laatste trainingsdag aandacht worden besteed?
 • Twee maanden na afloop evalueert de trainer op de werkplek de training met de deelnemer en zijn leidinggevende: welke ontwikkeling heeft plaatsgevonden en hoe kan deze worden vastgehouden? Welke ontwikkeling is nog gewenst of nodig en wat zou ondersteunend kunnen zijn bij het hieraan verder vorm geven?

Leren communiceren

Goed kunnen communiceren is voor iedereen belangrijk, in privésituaties en op het werk. Gelukkig beschikken de meeste mensen over voldoende communicatieve vaardigheden om zich in veel situaties prima te kunnen redden. Dat geldt ook voor de deelnemers aan onze training Beter leren communiceren: bijna iedereen kan in veel situaties prima uit zijn woorden komen en een goed gesprek voeren.

Wel goed kunnen communiceren en toch naar een communicatietraining…?

Als het met de communicatieve vaardigheden meestal wel goed zit, waarom schrijven mensen zich dan toch in voor deze communicatietraining? Dat doen mensen als ze ervaren dat in bepaalde situaties gesprekken toch niet soepel genoeg verlopen. Het kan bijvoorbeeld lastig zijn om effectief te blijven communiceren wanneer de gesprekspartner boos of geïrriteerd is, wanneer tegen de ander om de een of andere reden wordt opgekeken, wanneer sprake is van onenigheid of bijvoorbeeld wanneer er iets gezegd moet worden in een vergadering.

In onze communicatietraining leren we onze deelnemers dan ook vooral om goed te kunnen blijven communiceren in voor hen lastige situaties.

Leren communiceren is dus vaak leren om anders met bepaalde situaties om te gaan

In onze training besteden we natuurlijk de nodige aandacht aan communicatieve vaardigheden. Maar beter leren communiceren leer je misschien wel vooral door anders te leren aankijken tegen en om te gaan met voor jou lastige situaties. Wat een lastige situatie is, is voor iedereen anders. Daarom is er in de training veel ruimte voor eigen inbreng en oefenen we met meerdere gespreksmodellen die van pas kunnen komen in situaties die jij lastig vindt.

Beter leren communiceren

Beter leren communiceren leer je pas echt wanneer je veel oefent. In de training kan dit met een professionele trainingsacteur. Samen met de acteur creëren we de voor jou lastige praktijksituaties, zodat je je communicatieve vaardigheden kunt trainen die voor jou in de praktijk ook echt van pas kunnen komen. Dat maakt onze training Beter Leren Communiceren zo effectief.

Meer weten? Neem contact op met ons: 024 3978 892

 

Wil je meer informatie over onze training Beter Leren Communiceren? Neem dan contact op met ons!
024 3978 892 info@MD-act.nl