Wat leer je in deze training?

In de tweedaagse training maak je kennis met verschillende gespreksvaardigheden die van pas komen bij het voeren van lastige gesprekken. Zo leer je onder andere om:

 • Emotionele reacties op te vangen
 • Feedback te geven
 • Een boodschap helder en duidelijk ‘op tafel te leggen’
 • Constructief om te gaan met weerstand en stevig tegenspel van je gesprekspartner
 • Goed door te vragen, zodat je inzicht krijgt in de motieven, overwegingen en overtuigingen van de ander

Je leert niet alleen de nodige vaardigheden om moeilijke gesprekken op een heldere en constructieve manier te kunnen voeren, we behandelen ook gespreksmodellen waarmee je een logische structuur kunt aanbrengen in beoordelings- of een slecht nieuws gesprek, wanneer je feedback moet geven of wanneer een gesprek dreigt uit te monden in een ‘ja-maar, nee-want’ gesprek.

Praktijkvoorbeelden:

 • Slecht nieuws moeten brengen
 • Iemand moeten aanspreken op houding of gedrag
 • Het voeren van een beoordelingsgesprek dat voor de medewerker teleurstellend is
 • In gesprek gaan met een boze klant of opdrachtgever
 • Oplopend ziekteverzuim met je medewerker bespreekbaar maken
 • Een klant die duidelijk erg ontevreden is over je advies of dienst
 • Een gesprekspartner die een totaal andere mening is toegedaan
 • Een situatie waarin de emoties hoog oplopen

Albert van Veen

Wil je weten wat we voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met ons!
024 3978 892 info@MD-act.nl

Veel oefenen

Wij behandelen theorieën en modellen. Dat is nuttig, maar het gaat er natuurlijk vooral om dat je in lastige gesprekssituaties vaardig kunt handelen. Daarom is er in de training veel gelegenheid om te oefenen: met elkaar op de eerste dag en met een professionele trainingsacteur op de tweede dag.

Tijdens de eerste trainingsdag wisselen we theorieën en modellen af met het doen van oefeningen. Op de tweede dag krijgt iedereen ruim de gelegenheid om met een trainingsacteur aan de slag te gaan met een eigen lastige praktijksituatie.

Alleen modellen en vaardigheden?

Je hebt waarschijnlijk de ervaring dat je in veel situaties jouw gespreksvaardigheden automatisch goed inzet. Maar in voor jou lastige gesprekssituaties lukt dat misschien soms minder goed. Veel aandacht besteden in de training aan zinvolle modellen en vaardigheden is natuurlijk heel nuttig. Maar voor het goed voeren van moeilijke gesprekken is het ook belangrijk om zicht te krijgen op wat voor jou de triggers zijn die ervoor zorgen dat je jouw vaardigheden in voor jou moeilijke situaties soms minder goed kunt inzetten. Daarom besteden wij in de training ook aandacht aan wat je uit balans brengt, en aan wat je helpt om dit te voorkomen of weer zo snel mogelijk de balans te herstellen.

Kosten

Prijs tweedaagse training: € 1.076,00 inclusief locatie, koffie/thee/lunch en materialen, exclusief BTW

Tevredenheidsgarantie: als je je inschrijft voor de training Moeilijke gesprekken voeren en je bent achteraf niet tevreden, krijg je van ons geen factuur!  

In company

De training Moeilijke Gesprekken Voeren kan ik ook ‘in company’ uitvoeren. In overleg kunnen we zowel de inhoud als aanpak aan jullie wensen aanpassen. Neem daarvoor contact op met de trainer, Albert van Veen.

Albert verzorgt de training Moeilijke Gesprekken Voeren al 25 jaar. Eerst als trainer bij Philips, daarna bij Management Opleidingen van GITP en sinds 2007 als zelfstandig gevestigde trainer/coach bij MD-act.

Contact

Ben je geïnteresseerd en wil je meer informatie, of een vrijblijvende afspraak maken om door te praten over de inhoud en mogelijkheden, neem dan contact op. Wij zijn bereikbaar op 024 397 8892.

Een mail sturen kan natuurlijk ook: info@md-act.nl

Zoek je een training omdat je soms moeilijke gesprekken moet voeren?

Bijna iedereen moet voor zijn werk weleens een lastig gesprek voeren, bijvoorbeeld met een collega, medewerker, klant of opdrachtgever. Onze training Moeilijke gesprekken voeren is bedoeld voor iedereen die dit soort gesprekken soms moet voeren en daar goed voorbereid en met de juiste tools en vaardigheden aan wil kunnen beginnen.

Registerpsycholoog NIP

Albert is Registerpsycholoog arbeid en organisatie NIP.

Als je voldoet aan de eisen die het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) stelt aan je professionaliteit als arbeids- en organisatiepsycholoog en aan de frequentie waarmee je investeert in je kennis en vaardigheden, mag je je registerpsycholoog arbeid en organisatie noemen. Bij elke herregistratie wordt je vakbekwaamheid opnieuw getoetst.

Albert is ook een door het CRKBO erkende trainer voor het kort beroepsonderwijs. Sinds 1995 coacht en traint Albert medewerkers, leidinggevenden en (management)teams.

Wil je regelmatig informatieve artikelen ontvangen over onderwerpen op het terrein van mens en werk?
Schrijf je nu in
Geen evenementen gevonden!

Voor iedereen die in zijn of haar werk soms lastige gesprekken moet voeren.

Je oefent met vaardigheden en gespreksmodellen, waardoor je meer tools ter beschikking hebt om moeilijke gesprekken te voeren en deze met meer vertrouwen  kunt aangaan.

Twee dagen van 09:00 tot 17:00 uur met een tussentijd van ongeveer drie weken. Een maand na afloop van de training heb je de mogelijk om gebruik te maken van een gratis coachings-/adviesgesprek met de trainer.

Programma 1e dag

Inleiding

 • Korte toelichting op het programma en de werkwijze

Leerdoelen

 • Uitwisselen van de persoonlijke leerdoelen

Omgaan met emotionele reacties (boosheid, verdriet, teleurstelling)

 • Theorie: het bespreekbaar maken en onderzoeken van de emotie door te schakelen over de communicatieniveaus en actief te luisteren
 • Oefenen op basis van praktijksituaties

Adequaat in gesprek blijven met iemand die overtuigd is van zijn gelijk, en dus van jouw ongelijk

 • Een model: anders leren kijken en denken om uit een ‘welles-nietes’ gesprek te blijven en spanning te voorkomen
 • Oefenen op basis van praktijksituaties

Slecht-nieuws gesprek voeren

 • Model: hoe breng je slecht nieuws goed en hoe vang je de eventuele emotionele reactie op
 • Oefenen op basis van praktijksituaties

Feedback geven

 • Model behandelen
 • Oefenen op basis van praktijksituaties

Beoordelingsgesprekken voeren

 • Voorwaarden voor het kunnen voeren van een goed beoordelingsgesprek
 • Omgaan met lastige momenten die zich tijdens het beoordelingsgesprek kunnen voordoen
 • Oefenen op basis van praktijksituaties

Programma 2e dag

Oefenen

 • Op basis van eigen lastige praktijksituaties oefenen met een professionele trainingsacteur

Afronden

 • Je persoonlijke doelstellingen en voornemens bepalen
 • Plannen maken waarmee je ervoor zorgt dat je op jouw werkplek optimale ondersteuning zult krijgen bij het in de praktijk brengen van je doelstellingen en voornemens

Gratis coachings-/adviesgesprek

Een maand na afloop van de training heb je de gelegenheid om in een persoonlijk gesprek met de trainer terug te kijken op de training en op je ervaringen met het in de praktijk brengen van het geleerde: wat gaat goed, wat zou wat jou betreft beter mogen en wat kan je helpen om dit te realiseren?

De opzet van de Moeilijke gesprekken voeren is als volgt:

 • Persoonlijk intakegesprek per telefoon, via FaceTime of met Skype: wat zijn precies je leerwensen en welke ontwikkeling op de werkplek wordt verwacht? Voorafgaand aan de training kan een competentiegericht online 360° feedbackinstrument worden ingezet (in de prijs inbegrepen). Als daaraan behoefte is, worden hierover afspraken gemaakt tijdens het  intakegesprek. 
 • Tussen de eerste en tweede trainingsdag een telefonische evaluatie: hoe verloopt het toepassen van het geleerde tot nu toe en waaraan moet vooral aandacht worden besteed tijdens de tweede dag?
 • Twee maanden na afloop evalueert de trainer op de werkplek de training met de deelnemer en zijn leidinggevende: welke ontwikkeling heeft plaatsgevonden en hoe kan deze worden vastgehouden? Welke ontwikkeling is nog gewenst of nodig en wat zou ondersteunend kunnen zijn bij het hieraan verder vorm geven?