Opzet

 • Persoonlijke intake voorafgaand aan de training, desgewenst kom ik hiervoor bij jou op jouw werkplek.
 • Opbouw training: eerste dag van 09:00 tot 17:00, aansluitend tweede dag van 09:00 tot 13:00 en 5 weken later de derde dag van 09:00 tot 13:00.
 • Veel ruimte voor jouw persoonlijke vragen en eigen casuïstiek.
 • De mogelijkheid om tijdens de training intensief te oefenen met een professionele trainingsacteur.
 • Gerichte huiswerkopdrachten om met het geleerde aan de slag te gaan.

Inhoud

 • Het herkennen van veel gemaakte beoordelingsvalkuilen.
 • Beoordelen op de relevante competenties.
 • Werken met de STAR R methode
 • ORCWE: Observeren, Registreren, Classificeren, Waarderen, Evalueren.
 • Wat zijn goede vragen.
 • Intensief oefenen met professionele trainingsacteur.

Mariëlle Damoiseaux

Wil je weten wat we voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met ons!
024 3978 892 info@MD-act.nl

Kosten

Prijs training: € 1.076,00 inclusief locatie, koffie/thee/lunch en materialen, exclusief BTW

Tevredenheidsgarantie: als je je inschrijft voor de training Selectiegesprekken voeren met de STAR(R) en achteraf niet tevreden bent, krijg je van ons geen factuur!

Contact

Ben je geïnteresseerd en wil je meer informatie, of een vrijblijvende afspraak maken om door te praten over de inhoud en mogelijkheden, neem dan contact op. Wij zijn bereikbaar op 024 3978 892.

Een mail sturen kan natuurlijk ook: info@md-act.nl

Wil je in selectiegesprekken de juiste competenties in beeld krijgen?

Wij bieden een leerzame en intensieve training Selectiegesprekken voeren met de STAR R, gericht op jouw persoonlijk situatie.

Registerpsycholoog NIP

Mariëlle is Registerpsycholoog arbeid en organisatie NIP.

Als je voldoet aan de eisen die het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) stelt aan je professionaliteit als arbeids en organisatiepsycholoog en aan de frequentie waarmee je investeert in je kennis en vaardigheden, mag je je registerpsycholoog arbeid- en organisatie noemen. Bij elke herregistratie wordt je vakbekwaamheid opnieuw getoetst.

Er zijn op dit moment geen trainingen ingepland.

De training selectiegesprekken voeren met de STAR R is er voor leidinggevenden, personeelsadviseurs of (HR-) professionals die op een andere manier werk willen maken van hun selectiegesprek. Wij gaan ervan uit dat u in de praktijk al selectiegesprekken voert of binnenkort gaat voeren en benieuwd bent hoe u dat op basis van competenties kunt gaan doen.

 • Je leert in de training welke vraagsoorten je veel relevante informatie opleveren en welke niet.
 • Je leert dóór te vragen op de voorbeelden die een sollicitant geeft, zodat je te weten komt wat hij of zij in de praktijk precies doet en gedaan heeft.
 • Je leert de informatie die je krijgt goed te wegen in relatie tot de competenties die je wilt onderzoeken. 
 • Je krijgt de tools in handen om op een objectieve manier naar de sollicitant en diens competenties en vaardigheden te kijken in het licht van de functie-eisen.
 • Je weet hoe de STAR R methode werkt en waarom deze methode meer informatie oplevert dan een regulier, niet gedragsgericht selectiegesprek.
 • Je weet hoe jij je goed kunt voorbereiden op je selectiegesprek en hoe je daarbij de competenties als uitgangspunt kunt hanteren. 

Drie dagen: dag 1 van 09:00 tot 17:00, aansluitend dag 2 van 09:00 tot 13:00 en 5 weken later dag 3 van 09:00 tot 13:00.

EERSTE BLOK

Programma dag 1 (2 dagdelen)

Inleiding

 • Korte toelichting op het programma en de werkwijze
 • Kennismaking, koppeling naar eigen leervraag

Gedragsgericht selecteren

 • Achtergrond bij gedragsgericht selecteren: assessment center methode en verschillende selectiemethoden vergeleken
 • Gedrag en competenties
 • Interviewoefening
 • Vraagsoorten
 • Beoordelingsvalkuilen en beoordelingsgewoontes
 • ORCWE: het observeren, registreren, classificeren, waarderen en evalueren in gedragsgerichte selectie
 • Oefening observeren en registreren

De STAR R: how to

 • Elementen van de STAR R
 • Filmpje
 • Oefenen met elementen van de STAR R
 • Waarderen en evalueren: hoe weeg je de verkregen informatie?
 • Oefenen met de STAR R vraagtechniek

Oefenen met trainingsacteur

 • Oefenen met een trainingsacteur, aan de hand van een casusbeschrijving
 • Leerpunten voor de volgende dag inventariseren

Programma dag 2 (1 dagdeel)

puntjes op de i: wat zijn do’s en dont’s, tips en hulpmiddelen?

Oefenen met trainingsacteur

 • Aan de hand van eigen leervragen verder oefenen met trainingsacteur

Afronding en afspraken voor tweede blok

 • Voornemens voor de eigen praktijk: wat is er nodig om met de STAR R methode te gaan werken in de selectie
 • Afspraken voor het tweede blok

TWEEDE BLOK

Programma (1 dagdeel)

Het geleerde in de praktijk gebracht:

 • Wat ging goed in het toepassen van de STAR R in de praktijk en wat heeft daarbij geholpen?
 • Wat gind minder goed en wat is ervoor nodig om dat te veranderen?
 • Op basis van lastige praktijksituaties met elkaar opnieuw oefenen met de STAR R methode
 

De opzet van de training selectiegesprekken voeren met de STAR R is als volgt:

Intakegesprek met de deelnemer:

 • Wat zijn de leerwensen van de deelnemer en hoe past de STAR R in de eigen selectiemethodiek? 
 • Wat is er nodig om met de STAR R aan de slag te gaan in de eigen organisatie?

Het eerste blok:

 • Drie dagdelen, waarbij gedurende twee dagdelen intensief geoefend wordt met een trainingsacteur.
 • Aan het eind van het eerste blok krijgt elke deelnemer persoonlijke feedback van de trainer waarin aandachtspunten en sterke punten in het hanteren van de methode vermeld zijn.

Het tweede blok:

 • Een dagdeel, twee maanden na het eerste blok. Het is bedoeld om de vaardigheden in het hanteren van de STAR R methode aan te scherpen aan de hand van de eigen praktijkervaringen van de deelnemer.

Freerk Edskes, Huisarts in Rotterdam en als opleider betrokken bij de selectie van jonge artsen voor de Huisartsopleiding Rotterdam.

Naar aanleiding van de train the traineropleiding Selecteren met de STAR(R):

Beste Mariëlle, dank voor je feedback. Ik vond het een zeer intensieve en productieve training. Het heeft mij heel veel input gegeven en daar krijg ik energie van. Het is me opgevallen dat we met de hele groep op gelijkwaardig niveau en waarderend naar elkaar toe geopereerd hebben. Dat vond ik heel prettig. Dank ook voor de ruimte die je gecreëerd hebt om dat mogelijk te maken.

 

Harry Schleypen, Adj. Hoofd, voorziter selectiecommissie Huisartsopleiding VUmc

MD-act; experts in selectie

Bij de ontwikkeling, pilot- uitvoering en implementatie van de nieuwe selectieprocedure voor de huisartsopleiding was de bijdrage van MD-act cruciaal. Wat mij opvalt bij MD-act is het enthousiasme, de gedegen trainingsaanpak, de kwaliteit van de onderwijsmaterialen en de stimulerende feedback.

Alles bij elkaar zorgde dit voor een waardevolle basis bij de implementatie van het nieuwe selectiemodel voor de huisartsopleiding.