Ongeveer 20% van de Nederlanders heeft zoveel last van gebrek aan zelfvertrouwen, dat ze er bijna dagelijks onder gebukt gaan. Dat brengt veel lijden met zich mee. Daar willen wij met onze cursus Zelfvertrouwen wat aan doen.

Stuur ons een mailtje! Bel ons nu!

Situaties vermijden

Mensen die weinig zelfvertrouwen hebben, kunnen zich opgelaten en ongemakkelijk voelen in situaties die voor anderen gewoon, leuk of uitdagend zijn. Je kunt dan de neiging hebben om bepaalde situaties te vermijden, of je zoveel mogelijk op de achtergrond te houden. Dat kan prettig zijn: je voelt je -even- niet of minder opgelaten of ongemakkelijk.

De prijs die je betaalt

Situaties vermijden omdat je je onzeker voelt geeft vaak (kort) verlichting, maar het betekent ook dat je niet meedoet. Je mist leuke dingen, doet minder ervaringen op en staat daardoor vaak ook wat alleen.

Vermijden kan ook averecht werkten: je voelt je een kort moment minder ongemakkelijk, maar dat kan snel omslaan in je onprettig voelen omdat je weer bent afhaakt, niets hebt gezegd in de groep, niet hebt meegedaan met de rest. Zo kan er een kwelling bijkomen: je voelt je vervelend omdat je weining zelfvertrouwen hebt en daar komt bovenop dat je baalt van jezelf omdat niet gewoon meedoet met de rest.

Wat kan de Training Zelfvertrouwen jou bieden

Als je jezelf in wat hierboven beschreven is herkent, dan is de Training Zelfvertrouwen iets voor jou. In de training krijg je inzicht in hoe jezelf, onbedoeld en onbewust, je eigen onzekerheid versterkt en leer je dit te doorbreken. En je gaat ervaren dat mag zijn wie je bent: een mens met kwaliteiten en tekortkomingen, zoals iedereen.

Na de Training Zelfvertrouwen heb je:

 • Inzicht in hoe je je strijd tegen je gevoelens van onzekerheid kunt stoppen.
 • Handvatten gekregen waarmee je je negatieve gedachten en gevoelens een minder prominente rol kunt laten spelen in je leven.
 • Geleerd dat je oké bent, en dat je daarvoor niet aan je eigen hooggespannen verwachtingen hoeft te voldoen.
 • Geleerd hoe je je kunt laten leiden door wat jij belangrijk vindt in je leven, in plaats van je te laten bepalen door je onzekerheid.

De focus in onze training is gericht op anders leren omgaan met je onzekerheid en op het leven van een voor jou goed leven. Met meer zelfvertrouwen.

TIP: heb je veel last van een negatief zelfbeeld en de ervaring dat dit negatieve zelfbeeld voor jou allesoverheersend is? Kijk dan eens hier: je zelfbeeld verbeteren 

 

Wat leer je in onze Training Zelfvertrouwen?


✔ Positiever over jezelf te denken

✔ Minder last te hebben van gevoelens van onzekerheid

✔ Meer op te komen voor jezelf

✔ Makkelijker met uitdagingen om te gaan

✔ Beter om te gaan met kritiek

 

Individuele coaching?

Overweeg je om te kiezen voor individuele coaching in plaats van het volgen van een training? Kijk dan hier: coaching zelfvertrouwen

​Zelfvertrouwen tips

Over het thema 'zelfvertrouwen' hebben wij meerdere artikelen geschreven. Eén van de artikelen heeft de titel “Hoe krijg ik meer zelfvertrouwen: tips”. Als je een cursus overweegt, maar toch eerst nog eens wilt kijken hoe ver je zelf kunt komen met het aanpakken van je gevoelens van onzekerheid, lees dan het artikel. Wij hopen dat deze tips je in dat geval zo goed op weg zullen helpen, dat een cursus of een uitgebreidere zelfhulpmethode niet eens meer nodig is! Mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact op met ons.

Ik heb van Albert tools gekregen om krachtiger en meer in balans te kunnen communiceren.

Door de coaching heb ik bepaalde situaties beter leren beoordelen, mijn eigen handelen en oordelen, en daardoor kan ik deze situaties nu weer met vertrouwen aangaan, dat voelt een stuk relaxter.

Miriam Kisters
Senior communicatieadviseur, Gloedcommunicatie, Nijmegen

Registerpsycholoog NIP

Albert is Registerpsycholoog arbeid en organisatie NIP.

Als je voldoet aan de eisen die het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) stelt aan je professionaliteit als arbeids- en organisatiepsycholoog en aan de frequentie waarmee je investeert in je kennis en vaardigheden, mag je je registerpsycholoog arbeid en organisatie noemen. Bij elke herregistratie wordt je vakbekwaamheid opnieuw getoetst.

Albert is ook een door het CRKBO erkende trainer voor het kort beroepsonderwijs. Sinds 1995 coacht en traint Albert medewerkers, leidinggevenden en (management)teams.

Er zijn op dit moment geen trainingen ingepland.

De cursus Zelfvertrouwen is er voor iedereen die meer zelfvertrouwen, een positiever zelfbeeld en zelfverzekerd gedrag wil ontwikkelen. 

 • Je leert positiever over jezelf te denken
 • Je laat je veel minder leiden door gevoelens van onzekerheid
 • Je durft meer op te komen voor jezelf
 • Je leert om makkelijker uitdagingen aan te gaan
 • Je leert om beter om te gaan met kritiek

De cursus Zelfvertrouwen bestaat uit vier bijeenkomsten die in een periode van ongeveer 8 weken plaatsvinden. De eerste bijeenkomst start om 10:00 en eindigt om 17:00 uur. De laatste drie bijeenkomsten vinden plaats van 09:00 tot 13:00 uur. Na elke bijeenkomst ga je met huiswerkopdrachten naar huis.

Werken aan zelfvertrouwen vraagt om maatwerk en om kunnen inspelen op wat voor de deelnemers belangrijk is. Daarom bestaan de groepen uit maximaal vier deelnemers. Daardoor is er veel ruimte voor ieders vragen en behoeftes.

Thema's die in de cursus Zelfvertrouwen zeker aan de orde zullen komen zijn:

 • De invloed van onzekerheid: wat betekent dit voor mijn dagelijkse leven? Op welke manieren heb ik last van mijn onzekerheid en van de manier waarop ik er nu mee omga?
   
 • Onzekerheid leren hanteren: hoe kan ik het een plaats geven in mijn leven? Hoe kan ik ermee leven zonder me er zo vaak door te laten leiden? Hoe kan ik de negatieve gevoelens die met onzekerheid gepaard gaan dragen, meer ‘in balans’ blijven en in mijn kracht komen?
   
 • Negatief zelfbeeld: wat is het eigenlijk? Hoe kan ik veel minder waarde hechten aan mijn negatieve zelfbeeld? Klopt dat beeld trouwens wel? Hoe kan ik ook positiever naar mezelf kijken en meer aan mijzelf waarderen?
   
 • Een waardenvol leven leiden: mijn leven niet (meer) laten bepalen door mijn onzekerheid en mijn strijd ermee en ertegen, maar keuzes leren maken op basis van wat ik belangrijk en leuk vind, en daardoor veel meer het leven leiden dat ik zelf graag zou willen.

Op verschillende manieren gaan we met deze thema's aan het werk. Niet alleen tijdens de cursusdagen, maar ook in de vorm van huiswerk en opdrachten.

Voorafgaand aan onze Cursus Zelfvertrouwen vindt een persoonlijk intakegesprek plaats op kantoor in Den Dolder of Groesbeek. Als de reistijd een belemmering daarvoor vormt, zoeken we in overleg met elkaar voor een alternatief.

In de training werken wij met kleine groepjes van maximaal 4 deelnemers. Daardoor hebben wij veel tijd voor iedereen en kunnen we intensief met elkaar werken. Het beperkte aantal deelnemers geeft de ruimte om individueel maatwerk te leveren.

Zelfvertrouwen vergroten? Kan je dat leren?

De mate waarin iemand in de meeste situaties zelfvertrouwen ervaart lijkt redelijk vast te liggen. Als een persoonlijke karaktereigenschap. De ene persoon zoekt meer naar nieuwe uitdagingen dan de ander. Daar zit een deel aangeboren eigenschappen in. Maar ook zeker een flink deel wat we ons aangeleerd hebben. Ergens in ons leven hebben we geleerd dat het slecht is als je het niet kan of weet! Je zou het wel moeten kunnen of weten! Foei! Dit ongemakkelijk voelen met het niet weten staat adequaat handelen juist in de weg.

Zelfvertrouwen gaat over de beoordeling die je jezelf geeft. Hoe tevreden ben je met je verwachte capaciteiten in een situatie. Vaak gebaseerd op eerdere ervaringen en hoe streng of mild je voor jezelf bent. Vorige keer gaf ik een goede presentatie, dat zal me nu ook wel weer lukken. Of : ik voel me meestal snel op mijn gemak in onbekende groepen. Dat zal een volgende keer wel weer zijn.
En andersom. Vorige keer had ik geen goede presentatie. Dat zal nu ook wel moeilijk gaan. of: ik voel me meestal ongemakkelijk in onbekende groepen. Ik heb er dus weinig vertrouwen in dat dit een volgende keer anders zal zijn.

Zelfvertrouwen gaat over de verwachtingen die we hebben over onze capaciteiten in een bepaalde situatie. En nog belangrijker: over het oordeel wat we hebben over onze ingeschatte capaciteiten in de situatie. We kunnen ermee leven of vinden het niet goed (genoeg). Dat oordeel kan ingegeven zijn door een realistische inschatting van je capaciteiten. Maar je kan ook te streng zijn voor jezelf; terwijl je prima prestaties bereikt, vind je het niet goed genoeg. Of matige prestaties halen, maar het niet aan jezelf wijten.

Mensen met teveel zelfvertrouwen hebben ook geen realistische kijk op zichzelf en de werkelijkheid. Mislukkingen wijten ze aan hun omgeving en de successen wijten ze aan zichzelf. Donald Trump is daar een mooi voorbeeld van.

Niemand vindt het prettig om weinig zelfvertrouwen te ervaren. Een manier om met gevoelens van onzekerheid om te gaan, is je voorbereiden op de situatie zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Dat is op zich een prima methode. Lastig is echter dat veel situaties zo complex zijn, dat ze moeilijk te voorspellen zijn. De goede voorbereiding wordt dan snel achterhaald als blijkt dat de werkelijkheid toch anders verloopt. Realistischer is het te aanvaarden dat je niet precies weet hoe de toekomst zal gaan verlopen en dat je erop vertrouwt dat je op dat moment het beste ervan zal maken. Dus je laat je verwachtingen en controle los en kijkt wat je nu wilt doen. Voorbereiden is prima, maar houdt rekening met afwijkingen!

Ook in organisaties speelt onzekerheid over wel of niet goed presteren een rol. Hierbij geldt dat hoe minder vertrouwen er is dat medewerkers goed kunnen omgaan met allerlei lastige en onverwachte situaties, des te meer er wordt vastgelegd in regels en procedures. In de drang naar controle, in de verwachting dat daarmee goede prestaties het beste zijn gegarandeerd, wordt vaak teveel vastgelegd. De onzekerheid lijkt hiermee te zijn ‘weggeorganiseerd', maar in de praktijk kunnen medewerkers door alle regels niet goed inspelen op veranderende omstandigheden, waardoor de prestaties niet zo goed zijn als ze hadden kunnen zijn. Nieuwe regels zijn dan natuurlijk weer nodig…..

Een andere manier van omgaan met je onzekerheid, is aanvaarden dat je simpelweg niet alles voor kan zijn. Fouten en mislukkingen horen bij het leven en zijn nooit uit te sluiten. Als je dat kunt aanvaarden hoef je geen onnodige energie te verspillen aan te doen alsof je gevoelens van onzekerheid kunt ‘wegorganiseren’. De kans is dan ook groter dat je beter om kunt gaan met alle onverwachte wendingen die zich nu eenmaal maar al te vaak voordoen in het leven.

_____________________________________________________

De gevolgen van gebrek aan zelfvertrouwen

Mensen die last hebben van weinig zelfvertrouwen, hebben een negatief zelfbeeld: ze hebben het idee dat ze minder leuk, interessant, handig of slim zijn dan anderen. Het gevolg is, dat onzekere mensen zich in gezelschap van anderen vaak ongemakkelijk en onzeker voelen,  en gemiddeld minder sociale contacten hebben dan mensen met zelfvertrouwen.

Uit angst te zullen mislukken of door de mand te vallen, gaan mensen die onzeker zijn uitdagingen vaker uit de weg. Daardoor zijn zij ook gemiddeld minder succesvol dan mensen die met vertrouwen taken en uitdagingen aangaan. Gebrek aan zelfvertrouwen kan ertoe leiden dat iemand perfectionistisch wordt: goed is niet goed genoeg. Eigenlijk is de perfectionist nooit echt tevreden. Het streven naar perfectie en de angst uiteindelijk toch door de mand te zullen vallen, kost de perfectionist veel tijd en energie.

Gebrek aan zelfvertrouwen en gevoelens van onzekerheid leveren spanning op. Langdurige spanning/stress is ongezond: aanhoudende stress leidt tot de toename van de productie van cortisol. Van een verhoogd cortisolniveau is bekend dat het negatieve gevolgen kan hebben voor de gezondheid. Onder andere Bjorntorp (2001) legt een relatie tussen een verhoogd cortisolniveau en obesitas, auto-immuun ziekten en diabetes (type 2).

_____________________________________________________

Hoe krijg je meer zelfvertrouwen?

Als je regelmatig last hebt van gevoelens van onzekerheid en een gebrek aan zelfvertrouwen, is er alle reden om dit aan te pakken. Het goede nieuws is, dat in de afgelopen tientallen jaren is aangetoond dat gebrek aan zelfvertrouwen met behulp van een op de cognitieve gedragstherapie gestoelde methode voor veel mensen goed werkt.

Om te werken aan meer zelfvertrouwen zijn er in elk geval drie opties: je kunt kiezen voor een zogenaamde zelfhulpmethode, voor individuele coaching of voor een groepscursus waarin je met anderen samen aan de slag gaat.

Zelfhulpmethode

Het voordeel van een zelfhulpmethode is, dat je alles in een hoge mate van anonimiteit kunt doen. Een ander voordeel is dat als je je onzekerheid (grotendeels) overwint, je dit helemaal op eigen kracht hebt gedaan. Je hebt dan iets moeilijks zelf voor elkaar gekregen en dat is iets waar je trots op kunt zijn. Een ander voordeel van je onzekerheid overwinnen met behulp van een zelfhulpmethode is, dat de kosten een stuk lager uitvallen. Zeker wanneer sprake is van milde gevoelens van onzekerheid, is een zelfhulpmethode een optie die je heel serieus kunt overwegen.

Persoonlijke coaching

Het voordeel van werken met een persoonlijke coach is, dat alle aandacht exclusief voor jou is: al jouw vragen komen aan bod en alle tijd die er is, is voor wat jou bezighoudt en voor waar jij aan wilt werken.

Groepscursus

Het voordeel van een cursus zelfvertrouwen is, dat je je ervaringen kunt delen met lotgenoten. Voor veel mensen is de ervaring dat anderen met precies dezelfde problemen worstelen vaak geruststellend: gelukkig, ik ben niet de enige! Een ander voordeel van een cursus zelfvertrouwen volgen is, dat de groep en de begeleider je kunnen stimuleren om dingen te gaan doen die nodig maar ook spannend zijn om te werken aan meer zelfvertrouwen en die je, als je er alleen voor had gestaan, misschien voor je uit had geschoven en uiteindelijk misschien toch niet zou hebben gedaan.

Voor welke aanpak je ook kiest, werken aan meer zelfvertrouwen kost je hoe dan ook de nodige tijd en energie. Maar in onzeker zijn en last hebben van gebrek aan zelfvertrouwen gaat ook veel tijd en energie zitten. Deze tijd en energie ben je daaraan blijvend kwijt als je niet aan de slag gaat om meer zelfvertrouwen te krijgen. Aan jou de keuze!