Wanneer organisaties overstappen op zelforganiserende of zelfsturende teams, moeten de teamleden de nodige uitdagingen succesvol met elkaar aangaan op weg naar een taakvolwassen team.

Een van de uitdagingen wordt gevormd door het teamoverleg. Onze ervaring is, dat een goed teamoverleg houden niet eenvoudig is en dat het ook een bron van spanning en soms ook conflict kan zijn.

Hoe doe je dat eigenlijk, vorm geven aan een goed teamoverleg. Dat goed kunnen, vraagt om antwoorden op vragen als: wat is er nodig om, zonder sturing van een leidinggevende, constructief met elkaar te discussiëren?; Wat zijn voorwaarden om tot besluiten te komen waar iedereen achter kan staan?

In deze korte blog geef ik een aantal suggesties. En aan het einde van de blog kun je een artikel aanvragen waarin dieper wordt ingegaan op de randvoorwaarden voor een goed overleg en op wat bijdraagt aan draagvlak en commitment.

Wil je weten wat we voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met ons!
024 3978 892 info@MD-act.nl

Vraag altijd naar de standpunten en bezwaren van de minderheid

Vaak ontstaan spanningen in teams omdat teamleden verschillende inzichten en standpunten hebben en niet iedereen zich gehoord voelt. Dat is de aanzet tot een patroon waarbij de minderheid om gehoord te worden steeds duidelijker laat blijken dat ze andere (afwijkende) standpunten hebben. Terwijl de meerderheid steeds minder geneigd is om te luisteren omdat ze toch al weten dat de minderheid een andere mening heeft.

Om te voorkomen dat dit patroon ‘erin sluipt’ helpt het om vanaf de start van je team steeds belangstellend aan de minderheid te vragen wat hun standpunten/bezwaren zijn. Luister daar goed naar en vraag daarbij ook goed door. Bespreek vervolgens hoe jullie de bezwaren kunnen ondervangen en van de wijsheid van de minderheid gebruik kunnen maken.

Er zullen altijd teamleden zijn met een andere mening. Door naar die meningen te luisteren, weet de minderheid in het team zich altijd gehoord en serieus genomen. Je voorkomt ermee dat het team verdeelt raakt en de meerderheid en de minderheid gefixeerd raken. Er zijn dan alleen nog wisselende minderheden en dat zijn minderheden die zich makkelijker uitspreken en een constructieve bijdrage kunnen leveren. En je zult zien dat de inzichten en ideeën van de minderheden altijd iets toevoegen aan de oplossing van een vraagstuk. 

Juist bij de start van teams is het belangrijk om een cultuur te ontwikkelen waarin de inbreng van minderheden ertoe doen en iedereen bij het overleg en de besluitvorming aan boord te houden. Want bij de start ben je genoodzaakt om met elkaar veel keuzes te maken. Missie en visie bepalen, taken en rollen vaststellen en verdelen en bovenal de vraag ‘vanuit welke principes kiezen we voor goede zorg / tevreden klanten / optimale samenwerking / …. / ’ te beantwoorden .

Het is belangrijk dat teams over zulke essentiële vragen met volledige consensus besluiten kunnen nemen. Want dan groeit het onderlinge vertrouwen en kan het team zich ontwikkelen.

Commitment en draagvlak: artikel gratis aanvragen

Als je gebruik maakt van onderstaande button en enkele gegevens invult, ontvang je van ons een artikel met tips waarmee je -met je teamgenoten- kunt werken aan draagvlak en commitment in je teamoverleg. Gratis en zonder enige verplichting.

Wil je regelmatig informatieve artikelen ontvangen over onderwerpen op het terrein van mens en werk?
Schrijf je nu in

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Progamma aanvragen

  • Als je je gegevens invult
  • Ontvang je van ons het artikel over draagvlak en commitment creëren in zelfsturende teams in je mailbox.
  • Uiteraard geheel vrijblijvend!

Vul je gegevens in om het artikel aan te vragen