Wij zijn René Ravenhorst en Albert van Veen, coach in Arnhem en omgeving. Ons doel is om warmbloedig doch confronterend en helder met jou het gesprek aan te gaan. Onze eigen ervaringen laten we zeer nauw aansluiten op jouw coachingstraject, terwijl we steeds doelgericht vanuit het grote plaatje werken. Dit doen we dankzij de helpende GROW-methodiek.

Stel jouw coach in Arnhem alle (werk)gerelateerde vragen

Je kunt bij ons terecht met allerlei (werk)gerelateerde vragen en thema’s. Denk hierbij onder andere aan:

  • De (werk)druk neemt toe: hoe kan ik mijn balans beter bewaren?
  • Hoe kan ik met meer zelfvertrouwen in het leven staan?
  • Hoe realiseer ik commitment in mijn team en verbeter ik de communicatie?
  • Ik word vaak ervaren als te dominant. Wat kan ik doen om anderen meer ruimte te geven en tegelijkertijd ook mezelf te blijven?
Wil je weten wat we voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met ons!
024 3978 892 info@MD-act.nl

Albert van Veen, coach in Arnhem

Ik ben Albert van Veen en werk als coach in Arnhem, maar ontvang veel van mijn coachees ook op ons kantoor in Groesbeek of in een van de accommodaties van Het Coachhuis, bijvoorbeeld in Den Bosch, Utrecht of Nijmegen.

Sinds corona is er sprake van online coaching: alle gesprekken vinden plaats met videobellen. Bijna al onze klanten – en wijzelf ook – zijn heel tevreden over de mogelijkheden die videobellen biedt voor coaching, maar ook voor loopbaanbegeleidingsgesprekken en zelfs ook voor assessments.

Mijn achtergrond als arbeids- en organisatiepsycholoog vormt de basis voor mijn werk als coach. De uitgangspunten van de Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en de Positieve Psychologie zijn voor mij belangrijke kaders bij de coaching.

Mensen typeren mij als een vriendelijke, betrokken coach die als dat nodig is stevige vragen niet uit de weg gaat. Maar altijd met respect.

Ik houd van mijn werk; ik vind het fijn om mensen te kunnen helpen bij het werken aan hun (werkgerelateerde) vragen. Bijvoorbeeld bij het leren om meer ontspannen om te gaan met lastige situaties op het werk, effectiever leiding te geven, in bepaalde omstandigheden minder onzeker te zijn, daadkrachtiger te worden of juist sensitiever.

Ik heb de ervaring dat mensen vaak wel over de juiste competenties beschikken, maar dat het niet lukt om deze in bepaalde situaties goed te gebruiken. In de coaching ligt de nadruk daarom vaak op het ontdekken wat nodig om in die situaties de juiste competenties wel goed in te kunnen zetten en minder op het leren van nieuwe vaardigheden.

René Ravenhorst, coach in Arnhem

Mijn naam is René Ravenhorst en ik ben als coach werkzaam in omgeving Arnhem. Wat ik vaak terug hoor van mensen die ik heb gecoacht, is dat ze me zien als warmbloedig, confronterend en helder, zeer nauw aansluitend op hun eigen ervaringen en steeds doelgericht vanuit het grote plaatje. De GROW-methodiek is altijd helpend. Het feit dat ik als Arbeids- en Organisatiepsycholoog ben opgeleid en daar veel ervaring in heb, vormt een belangrijke basis.

Als coach in de omgeving van Arnhem richt ik me in het kort altijd op drie aspecten:

  • Hoe ga je met jezelf om (zelfbeelden, stabiliteit, levensverhaal, integreren, eigen regie en invloed kennen)?
  • Hoe ga je met anderen op, zowel binnen als buiten de eigen organisatie, ook qua communicatie en contact?
  • Hoe ga je om met rollen, verantwoordelijkheden, et cetera?

Deze trits garandeert dat het om een echte verbinding tussen mensen gaat en dat ook de zakelijke focus daarbij helder en doelgericht blijft. Werken is leuk, tof en fijn, maar nooit zonder dat ergens ook corvée, frustratie en ‘hier en daar inschikken’ aan te pas komt.

Kies voor een flexibele coach

Wij werken niet alleen als coach in Arnhem: naast onze kantoren in Groesbeek en Ede kunnen wij gebruikmaken van de landelijke diensten van Het Coachhuis. Samen kunnen we dus bepalen waar we onze coachinggesprekken laten plaatsvinden. Voor onze coachinggesprekken in omgeving Arnhem maken we gebruik van Het Coachhuis aan de Emmastraat 24 in Velp, grenzend aan Arnhem. Het Coachhuis is met de auto en het openbaar vervoer heel goed bereikbaar. Voor meer informatie neem je het best contact met ons op.

Kosten coaching zakelijke klant

De kosten voor coaching zijn € 145,35 per uur. Voorafgaand aan het coachingstraject maken we samen afspraken over het aantal sessies en de duur van de sessies.

Aftrekbaarheid van de kosten

De kosten voor coaching zijn voor werkgevers aftrekbaar. In de praktijk betekent dit dat de kosten voor coaching uitkomen op ongeveer € 70,- per uur.

Kosten coaching voor particulieren

Kijk op deze pagina voor het tarief dat wij hanteren voor particulieren.

Kosten coaching: € 164,25 excl. BTW