Bij leren en ontwikkelen in organisaties wordt als een soort Pavlov-reactie opleiding en training ingezet. Echter, leren in organisaties wordt slechts voor 10% gerealiseerd door leren in zo’n formele setting. 70% leren medewerkers door eigen ervaring en 20% leren we door interactie met anderen (Charles Jennings, 2015). Wanneer we leren in interactie met anderen, kunnen we veel effect realiseren door gebruik te maken van begeleide intervisie.

In dit artikel kijken we hoe reflectie en intervisie bijdragen aan leren door interactie met collega’s. In volgende artikelen gaan we in op het effect van intervisie op de individu, een artikel over begeleide intervisie en teams en een artikel over begeleide intervisie en organisaties.

Wil je weten wat we voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met ons!
024 3978 892 info@MD-act.nl

De wereld verandert exponentieel

Laten we deze deur nog maar eens opentrappen: de wereld om ons heen verandert in een steeds hoger tempo, ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op met grote gevolgen voor de maatschappij, maar zeker ook voor organisaties en de mensen die daar werken.

Denk aan biotechnologie, nanotechnologie, neurotechnologie, kunstmatige intelligentie, allemaal technologieën die in alle sectoren, zelfs in de politiek zorgen voor versnelling van innovatie, om nog maar niet te spreken over de effecten wanneer deze technologieën samensmelten.

Dat betekent dat organisaties bezig moeten zijn met de impact die innovatieve technologieën hebben op hun bedrijfsvoering en dus op hun medewerkers. Organisaties kiezen een nieuwe koers en medewerkers moeten mee veranderen.

Herken je dit in je eigen organisatie? Door de waan van de dag ben je er misschien niet of onvoldoende mee bezig, maar deze veranderingen hebben ook invloed op jouw opvattingen en manier van werken. Om mee te bewegen met de veranderingen binnen en buiten de organisatie, zal een professional bewust naar de manier van werken moeten kijken.

Reflecteren

Wanneer je bewust bezig wilt zijn met je manier van werken of je handelingsrepertoire, kom je uit bij reflectie. We kijken naar of ons gedrag nog functioneel is, passend is bij de huidige situatie, vaak een nieuwe situatie, een veranderende situatie.

 • Reflecteren: singleloop leren
  De meest eenvoudige vraag is dan: doen we het goed? We evalueren ons handelen. Doen we het goed, dan gaan we vrolijk verder, doen we het niet goed, dan passen we ons handelen aan. Argyris en Schön noemen dit singleloop leren. Het resultaat van dit leerproces is verbetering: hetzelfde proces maar de inhoud een beetje aangepast.
 • Reflecteren: double-loop
  Interessanter wordt de vraag: doen we het goede? Wanneer we deze vraag zinvol kunnen beantwoorden, leidt dit meestal tot het herkaderen van de manier waarop we naar de wereld kijken. We moeten onze normen bijstellen. Vaak leidt dit tot weerstand. De vraag ‘doen we het goede’ noemen we double-loop leren. Het resultaat leidt tot vernieuwing: eenzelfde proces maar met een aangepaste inhoud.
 • Reflecteren: tripple-loop leren
  Nog een slag dieper in de reflectie en we komen op het niveau van triple-loop leren: doen we het om de goede redenen? We raken hierbij onze principes. Pas op dit niveau leidt het resultaat van leren tot ontwikkeling: een andere inhoud en een ander proces.

Leren van en met collega’s in intervisie

Leren door reflecteren kunnen we exponentieel versnellen door te leren met en van collega’s in intervisiegroepen. Bij intervisie brengt één van de collega’s een casus in. De casusinbrenger wordt door zijn collega’s bevraagd op zijn of haar handelen en gedrag in de context van de casus. Het dwingt de casusinbrenger om te reflecteren op zijn handelen en zo zicht te krijgen op overtuigingen, eigen rol en manier van werken.

Collega’s reiken de casusinbrenger andere perspectieven en invalshoeken aan, waardoor de casusinbrenger scherper naar het eigen handelen en gedrag kan kijken. Naast de casusinbrenger leren ook de andere deelnemers aan de intervisie. Tijdens de intervisie zullen zij ook reflecteren op soortgelijke situaties.

Zoek je naar tips over intervisie? Bel ons direct
024 3978 892 info@MD-act.nl

Begeleide intervisie inzetten in je eigen organisatie of team?

Wil je intervisie inzetten als professioneel instrument binnen je organisatie, neem dan voor meer informatie of het maken van een vrijblijvende afspraak contact op met onze expert en facilitator op het gebied van intervisie, Gert Jan Schop. Wij zijn bereikbaar op 024 3978 892.

Je kunt ook een mail sturen: info@MD-act.nl. Als je je naam en telefoonnummer achterlaat, nemen wij zo snel mogelijk contact op met je. 

Gert Jan Schop, coach Utrecht en omgeving, is coach, intervisiebegeleider, facilitator en organisatieadviseur.

GERELATEERD

 • In een blog over intervisie als instrument voor teamleren en teamontwikkeling in zelfsturende teams wordt beschreven wat randvoorwaarden zijn voor goede intervisiesessies, wat intervisie allemaal kan opleveren en wat valkuilen zijn waar je bij het begeleiden van intervisie voor moet waken.
 • In een kritische blog over de impact van intervisie wordt ingegaan op wat nodig is om met intervisie gewenste gedragsveranderingen te bewerkstelligen. Zonder daaraan te voldoen, leidt intervisie hooguit tot meer inzicht, maar niet tot een verandering in het professioneel handelen.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.