Botsende communicatiestijlen

Je communicatie met collega’s, klanten of leidinggevende verloopt niet altijd soepel. Vooral met bepaalde mensen is het vaak moeilijk om prettig of effectief te communiceren.

Je grootste zorg

Botsende communicatiestijlen leiden ertoe dat: je zaken soms niet voor elkaar krijgt; de communicatie met collega’s, klanten of je leidinggevende soms moeizaam verloopt; je de onderhandelingen met klanten niet altijd goed afrondt; relaties onnodig onder spanning kunnen komen te staan.

Je grootste zorg is dat de communicatieproblemen ten koste kunnen gaan van je succes als medewerker en misschien zelfs wel van je carrièrekansen.

Albert van Veen

Botsende communicatiestijlen: is hier wat aan te doen?

Jazeker! Met de training Communicatiestijlen hebben wij al veel mensen inzicht gegeven in waarom hun communicatiestijl soms botst met communicatiestijlen van anderen. En we hebben ze geleerd om handig om te gaan met stijlverschillen, door wendbaarder en daardoor effectiever te communiceren.

Kosten

Prijs tweedaagse training: € 1.076,00 inclusief trainingslocatie, materiaal, koffie, thee, 2X lunch, exclusief BTW

Tevredenheidsgarantie: als je je inschrijft voor de training Communicatiestijlen en achteraf niet tevreden bent, krijg je van ons geen factuur!  

In company

Wij kunnen de training Communicatiestijlen ook ‘in company’ uitvoeren. In overleg kunnen we de training aan jullie wensen aanpassen. Bel met de trainer -Albert van Veen- om te overleggen over jullie wensen en de mogelijkheden: 024 3978 892

Albert verzorgt de training Communicatiestijlen al 30 jaar. Eerst als trainer bij Philips, daarna bij Management Opleidingen van GITP en sinds 2007 als zelfstandig gevestigde trainer/coach bij MD-act.

Contact

Ben je geïnteresseerd en wil je meer informatie, of wil je een vrijblijvende afspraak maken om te praten over de inhoud en mogelijkheden, neem dan contact op. Wij zijn bereikbaar op 024 3978 892. Een mail sturen kan natuurlijk ook: info@md-act.nl.

Wil je weten wat we voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met ons!
024 3978 892 info@MD-act.nl

Registerpsycholoog NIP

Albert is Registerpsycholoog arbeid en organisatie NIP.

Als je voldoet aan de eisen die het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) stelt aan je professionaliteit als arbeids- en organisatiepsycholoog en aan de frequentie waarmee je investeert in je kennis en vaardigheden, mag je je registerpsycholoog arbeid en organisatie noemen. Bij elke herregistratie wordt je vakbekwaamheid opnieuw getoetst.

Albert is ook een door het CRKBO erkende trainer voor het kort beroepsonderwijs. Sinds 1995 coacht en traint Albert medewerkers, leidinggevenden en (management)teams.

 

Wil je regelmatig informatieve artikelen ontvangen over onderwerpen op het terrein van mens en werk?
Schrijf je nu in
Geen evenementen gevonden!

De training CommunicatieStijlen is er voor iedereen die meer inzicht wil hebben in de kracht en de valkuilen van zijn of haar communicatiestijl en wil leren omgaan met stijlverschillen om daarmee de communicatie met anderen soepeler te laten verlopen.

 • Je krijgt meer inzicht in jouw communicatiestijl; hoe kom je op anderen over, wat is de kracht van jouw communicatiestijl en waar zitten de valkuilen.
 • Je leert een inschatting te maken van de communicatiestijlen van jouw gesprekspartners.
 • Je brengt de verschillende communicatiestijlen van bijvoorbeeld jouw collega’s, medewerkers of klanten in kaart.
 • Je krijgt tools aangeboden waarmee je leert omgaan met stijlverschillen, waardoor de communicatie en samenwerking soepeler en effectiever worden.

Twee dagen van 09:00 tot 17:00 verspreid over 3 weken.

Programma 1e dag
Inleiding

 • Korte toelichting op het programma en de werkwijze

Leerdoelen

 • Met elkaar in gesprek over wat de persoonlijke leerdoelen zijn

CommunicatieStijlen

 • Uitleg van het model
  • ​Vier verschillenden communicatiestijlen
  • De communicatiestijl van belangrijke anderen bepalen
  • Uitwijkstijlen: patronen onder toenemende spanning
 • ​Mijn eigen communicatiestijl
  • Terugkoppeling naar aanleiding van de 360° feedback
 • ​Adequaat omgaan met stijlverschillen
  • ​Analyse van lastige praktijksituaties: in hoeverre spelen ‘botsende’ communicatiestijlen mogelijk een rol?
  • Wat is de kwaliteit van communicatiestijlen die voor mij lastig zijn? Wat zegt het feit dat ik bepaalde stijlen lastig vind over wat ik persoonlijk zou kunnen ontwikkelen?
  • Wendbaarheid: hoe kan ik in mijn communicatie en wijze van optreden beter aansluiten bij wat anderen plezierig en belangrijk vinden?

Vertalen naar de praktijk

 • Op basis van verkregen inzichten eerste plannen en voornemens formuleren waarmee de eigen communicatie kan worden verbeterd met collega’s, klanten of medewerkers waarmee het soms wat lastiger communiceren of samenwerken is

Programma 2e dag
Oefenen

 • Op basis van eigen lastige praktijksituaties oefenen met een professionele trainingsacteur

Afronden

 • Je persoonlijke doelstellingen en voornemens bepalen
 • Plannen maken waarmee je er voor zorgt dat je op jouw werkplek optimale ondersteuning zult krijgen bij het in de praktijk brengen van je doelstellingen en voornemens

De opzet van de training CommunicatieStijlen is als volgt:

 • Persoonlijk intakegesprek per telefoon, via FaceTime of met Skype: wat zijn precies je leerwensen en welke ontwikkeling op de werkplek wordt verwacht? Voorafgaand aan de training kan een competentiegericht online 360° feedbackinstrument worden ingezet (in de prijs inbegrepen).  Als daaraan behoefte is, worden hierover de nodige afspraken gemaakt tijdens het intakegesprek.
 • Tussen de eerste en tweede trainingsdag een telefonische evaluatie: hoe verloopt het toepassen van het geleerde tot nu toe en waaraan moet vooral aandacht worden besteed in op de tweede trainingsdag?
 • Twee maanden na afloop evalueert de trainer op de werkplek de training met de deelnemer en zijn leidinggevende: welke ontwikkeling heeft plaatsgevonden en hoe kan deze worden vastgehouden? Welke ontwikkeling is nog gewenst of nodig en wat zou ondersteunend kunnen zijn bij het hieraan verder vorm geven?

Verschillen in communicatiestijlen

In de samenwerking en communicatie is het verschil in communicatiestijlen dagelijks merkbaar. Zo kan de ene collega bijvoorbeeld afwachtend zijn en wikken en wegen voor hij reageert, terwijl een andere collega direct en stellend zegt wat hij wil of hoe hij ergens over denkt. Weer een andere collega kan persoonlijk zijn in het contact, terwijl een ander misschien wel zakelijk en afstandelijk is. Door die verschillen in communicatiestijlen valt het niet altijd mee om met iedereen een goede en prettige samenwerkingsrelatie op te bouwen; sommige stijlen liggen je nu eenmaal beter dan andere.

Wat wij communiceren is altijd voor meerdere uitleg vatbaar

Wij communiceren om onze ideeën, wensen en bedoelingen aan elkaar duidelijk te maken. Hoe wij informatie interpreteren, is afhankelijk van ons eigen referentiekader: wij geven altijd zelf betekenis mee aan wat anderen verbaal en non-verbaal communiceren.

Hoe meer je referentiekader verschilt van dat van een ander, hoe groter de kans dat je zijn boodschap en intenties verkeert interpreteert en beoordeelt. En andersom: hoe groter ook de kans dat de ander jou niet helemaal goed begrijpt en je bedoelingen verkeert inschat.

Het belang van inzicht in communicatiestijlen

Onze communicatiestijl maakt deel uit van ons referentiekader: iemand die in zijn communicatie persoonlijk is en aandacht besteedt aan haar gesprekspartner, vindt het (bewust of onbewust) normaal en belangrijk dat in het contact persoonlijke aandacht een rol speelt. Als een ander zich zakelijk opstelt, kan dit als afstandelijk en koel worden ervaren. Mogelijk wordt de zakelijke opstelling ook geïnterpreteerd als een boodschap: ‘hij mag me niet echt’ bijvoorbeeld, of ‘ik doe er kennelijk niet zo toe’. Andersom kan de ander het persoonlijke ervaren als niet relevant en misschien zelfs wel als misplaatst.

Kennis van de verschillende communicatiestijlen

Kennis van communicatiestijlen en ze snel herkennen bij je gesprekspartners, kan je op twee manieren helpen:

 1. Als je de communicatiestijl van een ander herkent, verkleint dat de kans dat je de verbale en non-verbale communicatie onjuist interpreteert. In het voorbeeld van hierboven: zij vertelt me niet dat ze mij niet mag, maar is nu eenmaal vooral gericht op de taak en de zaak. Dat is voor haar normaal!
 2. Als je de communicatiestijl van de ander herkent en je hebt geleerd hoe je met jouw manier van communiceren op andere communicatiestijlen kunt aansluiten, verklein je de kans dat de ander jou verkeerd interpreteert.
 In het voorbeeld van hierboven: door niet over persoonlijke zaken in gesprek te gaan, maar je bewust te richten op de taak en de zaak, spreek je haar ‘taal’, terwijl de kans groter is dat de zij zich ongemakkelijk gaat voelen wanneer je haar vanuit je eigen communicatiestijl zou hebben benaderd.

Communicatiestijlenmodel: eenvoudig, herkenbaar en verantwoord

Het communicatiestijlenmodel is gebaseerd op concreet, waarneembaar gedrag op twee gedragsdimensies. Hierdoor is het relatief eenvoudig om mensen met dit model ‘te scoren’.

Het gebruiken van het communicatiestijlenmodel is verantwoord: niet alleen omdat de ervaring leert dat bijna iedereen zichzelf -en de collega’s- goed herkent in de persoonlijke communicatiestijl profielen, maar ook omdat uit onderzoek blijkt dat er een significante relatie bestaat tussen communicatiestijlen en de big five, dus de persoonlijkheid.

Wil je meer informatie over onze training Communicatiestijlen Neem dan contact op met ons!
024 3978 892 info@MD-act.nl

Training communicatiestijlen: onderdeel van een teamtraining

In de afgelopen 30 jaar heb ik de training communicatiestijlen al vaak gegeven. Als open inschrijvingstraining, maar ook veel als onderdeel van een teamtraining. Samen met je collega’s leren werken met het communicatiestijlenmodel is niet alleen leuk, maar ook zinvol.

Communicatiestijlen training voor teams: leuk en nuttig

Een training communicatiestijlen volgen met je team: waarom zou je dat doen? Een goede reden is dat het communicatiestijlenmodel een leuke en ontspannen manier biedt om met je collega’s in gesprek te gaan over hoe je overkomt, hoe de communicatie verloopt en hoe je de onderlinge communicatie en samenwerking kunt verbeteren. In de praktijk blijkt dat het model bruikbare en begrijpelijke woorden geeft aan stijlen, persoonlijke profielen en kwaliteiten, valkuilen en mogelijke ergernissen die horen bij de verschillende stijlen. Daarmee biedt het een een goede en praktische taal om met elkaar de lastige thema’s in de samenwerking te bespreken.

Naast het voordeel van de gezamenlijke taal om elkaar feedback en complimenten te geven, heeft het vaak al een positief effect op de onderlinge verhoudingen als je kennis hebt van elkaars persoonlijke communicatiestijl profiel. In de praktijk blijkt dat de ergernis die bepaald gedrag van collega’s binnen een team kan oproepen gemakkelijk afneemt zodra dat gedrag herkend wordt als iets dat nu eenmaal hoort bij een bepaalde communicatiestijl. Dus zonder nog met elkaar in gesprek te zijn geweest over de kwaliteit van de communicatie en de samenwerking, verbeteren de onderlinge verhoudingen al! 


Meer informatie

Wil je meer informatie over de training communicatiestijlen, of wil je weten of deze training misschien ook iets is voor jou of voor jouw team, neem dan contact op met ons: 024 397 8892. Een mail sturen kan natuurlijk ook: info@md-act.nl