MD assessment coaching training is een adviesbureau op het gebied van mens en werk. Het bureau staat onder de dagelijkse leiding van arbeids- en organisatiepsychologen Mariëlle Damoiseaux en Albert van Veen. Zij bundelden hun jarenlange ervaring en kennis in 2006 met de oprichting van MD-tcc, nu MD-act.

Mariëlle Damoiseaux

Arbeids- en organisatiepsycholoog, HR-adviseur, trainer en coach

In mijn werk geniet ik ervan dat ik dicht bij mensen mag komen. Als coach begeleid ik mensen in een proces naar meer zelfkennis, meer rust en zelfvertrouwen, bij het in actie komen voor een andere invulling van hun werk of bij het ontwikkelen van hun competenties. Het is mooi om te zien wanneer we er samen in slagen om een doel te halen. Het liefst coach ik met de voeten op de vloer. Zweven past niet bij me, wel dromen. Bij voorbeeld als het gaat om het toewerken naar wat je echt wil in je werk. Door samen met de ander te onderzoeken wat diens kwaliteiten en capaciteiten in het werk zijn, waar de ander zijn motivatie vindt en waar hij of zij door geraakt wordt en geïnspireerd kun je een goede basis leggen voor een nieuwe loopbaanstap. Dat geeft energie.

Albert van Veen

Arbeids- en organisatiepsycholoog, trainer, adviseur en managementcoach

Ik geloof erin dat mensen soms meer kunnen dan het geval lijkt te zijn, maar dat competenties en kwaliteiten door bepaalde omstandigheden niet of onvoldoende uit de verf komen.

Ik vind het heerlijk om met mensen en teams uit te zoeken wat nodig is om de eigen mogelijkheden maximaal in te zetten, juist in de omstandigheden waarin dit voorheen niet goed lukte. Daarbij wil ik mensen bewustmaken van hun persoonlijke keuzes en motieven en hun persoonlijke kracht versterken.

Klanten typeren mijn stijl als onderzoekend en zorgvuldig, soms confronterend, maar altijd respectvol en vaak met humor.

Onze associés

Wij werken al jaren nauw samen met verschillende collega's. Zij werken als zelfstandig gevestigde HR professionals vanuit verschillende delen van het land. Daardoor kan MD-act desgewenst ook lokaal haar diensten aanbieden. Hieronder stellen wij onze associés aan je voor:

coach Eindhoven

Jeanette van den Bosch

Arbeids- en organisatiepsycholoog, assessmentpsycholoog, coach, loopbaanadviseur

Jeanette (1970) is in 1993 cum laude als psycholoog afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit Brabant en sindsdien werkzaam als arbeids- en organisatiepsycholoog. In het begin van haar loopbaan heeft ze ervaring opgedaan in de arbodienstverlening.

coach Amsterdam

Dick Onvlee

Andragoog, coach, senior trainer Medezeggenschap, Master NLP, mede-auteur van het boek OR en Onderhandelen

Dick is als trainer, coach en adviseur hoofdzakelijk werkzaam in de zorgsector, (semi)overheid en de zakelijke dienstverlening.

Zijn stijl van trainen en coachen kenmerkt zich door rust, reflectie en daadkracht en veel aandacht voor de onderlinge relaties. Zijn kerncompetenties zijn: communicatie, samenwerking, teamontwikkeling en de systeemtheoretische benadering van (complexe) organisatievraagstukken.

coach Gent België

Quint Videler

Bachelor of Engineering, interim manager, coach

Quint (1971) is afgestudeerd technisch bedrijfskundige en heeft een ruime werkervaring in diverse managementfuncties in het bedrijfsleven. Hij heeft internationale ervaring met het werken met cross-functionele teams en het managen van veranderprojecten. In zijn rol als interim manager en als coach zoekt Quint vanuit een creatieve kijk naar de energie van de organisatie en vertaalt deze naar de kracht voor het inzetten van de verandering.

coach Amsterdam

Willem van Esch

Psycholoog, ondernemerscoach, game changer, trusted advisor en wereldburger

Willem is als coach en trusted advisor vooral werkzaam voor ondernemers en professionals, zowel nationaal als internationaal.

Zijn expertise: communicatie, leiderschap, ondernemerschap, familiebedrijven, opvolging en organiseren. Willem heeft 30 jaar ervaring als internationaal opererende ondernemer.

coach Gent België

Sija Bos

Arbeids- en organisatiepsycholoog / coach

Sija is afgestudeerd als A&O psycholoog en begon haar loopbaan als managementtrainer in het UMCU. Zij heeft een ruime werkervaring als trainer, assessmentpsycholoog, HR-adviseur, mediator en coach.

Haar expertise is coachen van professionals en managers. Klanten omschrijven haar werkwijze als verhelderend, inzichtgevend, motiverend en resultaatgericht.

coach Amsterdam

Robert Wouterse

Senior HRM adviseur, loopbaancoach, trainer

Robert (1963) is afgestudeerd als therapeut in de richting Gedrag en Maatschappij aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring als adviseur, trainer en coach in profit en non profit organisaties op het gebied van loopbaan en HRM.

Zijn expertise is loopbaancoaching en competentie ontwikkeling.

coach Gent België

Mitille de Wolf

Dramatherapeut, Trainer, Systemisch Coach

Mitille (1966) is afgestudeerd als dramatherapeut aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Zij heeft, na een trainersopleiding, ruime werkervaring opgedaan bij diverse bekende trainingsbureaus als Schouten & Nelissen, NCATB groep en Randstad Opleidingen.

Haar expertise is mensen faciliteren in hun kracht zodat ze zich vrij voelen hun volledige potentieel in te zetten. Sinds 2009 werkt zij als systemisch coach in zowel de zorgsector als het bedrijfsleven. Daarnaast is zij trainingsactrice en acteert zij binnen trainingen en assessments.

coach Amsterdam

Jolanda van der Steen

Trainer, Coach en Consultant in Rotterdam en omgeving

“Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden” is mijn overtuiging. Vanuit deze visie begeleid ik organisaties en individuen om zichzelf te ont-wikkelen, waardoor groei mogelijk is. Afhankelijk van de vraag zet ik hiervoor maatwerk Trainingen, Coaching, Consultancy of Intervisie in.

coach Amsterdam

Jan de Geus

Arbeids- en organisatiepsycholoog, trainer, coach, ondernemer en lokaal politiek actief

‘Kennis is niet om te bezitten maar om te delen’ en ‘Begrijpen maakt realiseren mogelijk en maakt nieuwsgierig naar het volgende’ zijn twee motto’s van Jan. Ze vormen de inspiratiebron voor zijn nieuwsgierigheid en zijn manier van werken. In zijn werk is hij gericht op de ontwikkeling van mensen en (hun) organisaties.

Kernelementen in zijn werk en werkwijze zijn de overtuiging dat de cultuur de drager is van wat we koesteren en dat veranderen de basis is voor groei. Jan is innovatief en toch oorspronkelijk, filosofisch en toch concreet.

Sander Dorgelo

Arbeids & Organisatiepsycholoog, trainer, coach en consultant

Sander (1963) heeft meer dan 15 jaar ervaring als management- en communicatietrainer en coach. Hij trainde professionals in Leidinggeven, Communiceren, Presenteren en Persoonlijke Effectiviteit bij profit en non-profit organisaties. Hij was ook huisman, clown, ondernemer in export goederen en vrijwilliger in de ouderraad van een middelbare school.

Gerrit Aeilkema

Bedrijfskundig organisatiecoach, teamcoach, personal coach en trainer

Gerrit (1962) heeft ruim 20 jaar een middelgroot eigen bedrijf in de financiële dienstverlening gehad, waarbij hij als ondernemer en directie richting en sturing gaf aan de organisatie(ontwikkeling).

Vanaf 2007 is hij werkzaam als organisatie-, team- en personal coach. Gerrit heeft o.a. Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen gestudeerd.

René Ravenhorst

René Ravenhorst

Arbeids- en Organisatiepsycholoog: mens-, team- en organisatieontwikkelaar

René (1967) is, na een eerder werkzaam leven als Verpleegkundige (HBO-V), in 2000 afgestudeerd als Arbeids- en Organisatiepsycholoog bij de Open Universiteit. Sindsdien is hij breed en ruim ervaren als adviseur, assessor, trainer en coach en is hij manager in de GGZ geweest.

De werkende mens inspireren, inzicht geven, eigen psychologisch kapitaal leren ontdekken, effectiever maken, teneinde in de samenleving betekenisvol te kunnen acteren en participeren. Dat drijft hem.

Treffende typering: diepgaand, serieus met een stevige rand humor, effectief.

In memoriam

coach Almelo

Corinne van Veen

Corinne (1963) was arbeids- en organisatiepsycholoog en zelfstandig gevestigde coach, OR trainer en mediator NIP. Corinne was coöperant bij Cintea en was daarnaast als associé verbonden aan ons bureau. Zij is op 31 augustus 2016 overleden.

Corinne was niet alleen ‘onze’ associé, zij was bovenal mijn zus en de schoonzus en vriendin van Mariëlle. Naast haar overvolle agenda als moeder, partner, vriendin van velen, mantelzorger van haar schoonmoeder en kleine zelfstandige,  leverde Corinne een waardevolle bijdrage aan ons bureau met haar blogs, haar kritisch meedenken en als trainer/coach.

Corinne was een super professional en een heerlijk mens.

Albert van Veen & Mariëlle Damoiseaux